SIEA: Prideľovanie dotácií na inštaláciu malých OZE sa nateraz zastavilo pre koronavírus

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II na Slovensku a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala. Môže za to šíriaci sa koronavírus.

 

 

Zdroj: SIEA

Zdroj: SIEA

Platnosť poukážok sa predlžuje

„Od začiatku roka 2020 sme vydali 2 433 poukážok v hodnote takmer 4,7 milióna eur. Termín ich platnosti sme v súlade s novými osobitnými podmienkami jednotlivých kôl predĺžili z troch mesiacov na päť mesiacov, aby mohli domácnosti a zhotovitelia inštalácie zrealizovať,“ informovala generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

 

Termíny podávania nových žiadostí o príspevok na malé OZE oznámi agentúra po tom, ako bude zrejmé, dokedy budú trvať opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku.

 

Dátum platnosti poukážok, do ktorého je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júl 2020, pri kotloch na biomasu na 26. júl 2020, pri slnečných kolektoroch na 3. august 2020 a pri fotovoltických paneloch na 10. august 2020.

 

„Domácnosti, ktoré tento rok poukážky získali, upozorňujeme, že lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. Pri prvých tohtoročných poukážkach na tepelné čerpadlá uplynie 19. marca 2020,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Zmluva musí byť podpísaná domácnosťou

 

SIEA upozorňuje, že v súlade so všeobecnými podmienkami naďalej platí aj podmienka, že zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka, musí byť podpísaná domácnosťou. Zhotoviteľ zadáva dátum podpisu domácnosťou pri rezervácií poukážky.

 

„Vzhľadom na aktuálne obmedzenú dostupnosť služieb notárskych a matričných úradov pri už vydaných poukážkach akceptujeme osvedčenie podpisu na zmluve, ktoré bolo vykonané aj neskôr, ak je dodržaná forma osvedčenia – uznanie podpisu za vlastný,“ vysvetlil Jurikovič.

 

V uvedenom prípade domácnosť zmluvu podpíše a k podpisu doplní aktuálny dátum. Zhotoviteľovi takto podpísanú zmluvu do 30 dní predloží a on ju zarezervuje v informačnom systéme. Domácnosť svoj podpis na zmluve môže nechať osvedčiť aj dodatočne, a to formou uznania podpisu za vlastný na notárskom úrade alebo na matrike. Takto podpísanú a dodatočne osvedčenú zmluvu priloží zhotoviteľ ako prílohu k žiadosti o preplatenie poukážky.

 

Podporených je viac ako 5 900 malých OZE

 

Aktuálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 5 900 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok, ktoré boli vydané vlani, je 11,8 milióna eur.

 

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.