SHAR-Q: Revoluční projekt pro obchodování se zelenou elektřinou 

Minulý týden se začal realizovat společný projekt 11 firem ze 7 evropských zemí vytváří sociální síť pro energetické komunity, kde spolupracují spotřebitelé s lokálními výrobci elektřiny a sdílejí přebytky elektřiny z obnovitelných zdrojů a úložné kapacity akumulátorů. Do nového projektu pod názvem SHAR-Q se mohou zapojit malí výrobci i jednotlivé domácnosti, a nemusí mít zrovna solární panel na střeše.

Zdroj: SharQ_

Zdroj: SharQ_

Nová platforma pro obchod se zelenou energií

Společnost Atos minulý týden oznámila, že se jí po mnoha měsících vývoje  podařilo úspěšně ukončit projekt, který může zásadně změnit způsob obchodování s elektřinou z lokálních obnovitelných zdrojů a podpořit budování soběstačných komunit. Společnost Atos celý projekt koordinovala a spolu s , partnery z několika zemí vyvinula novou obchodní platformu SHAR-Q. Jedná se v podstatě o aplikaci pro snadné sdílení elektrické energie.

 

SHAR-Q propojuje provozovatele obnovitelných zdrojů a úložišť elektřiny, majitele elektromobilů, provozovatele elektrických sítí i ostatní účastníky elektroenergetického trhu.


„Na úrovni jednotlivých domácností umožňuje obchodovat s přebytky elektřiny, vyrobené například solárními panely na domě. Poskytuje propojení s odběrateli, kteří si touto levnou elektřinou mohou třeba dobít svůj elektromobil, stejně jako s komerčními subjekty či dodavateli elektrické energie, kteří mohou energii za dohodnutou cenu odebrat,
“ vysvětluje princip platformy SHAR-Q Adam Kapala, Solution Architect ve společnosti Atos. 

 

Na vývoji platformy SHAR-Q pracoval tým zhruba 30 specialistů z 11 firem v 7 evropských zemích více než 3 roky. „Výsledkem je řešení, které, podobně jako třeba Facebook, propojuje vlastníky zdrojů elektřiny, majitele úložišť energie a spotřebitele s ostatními subjekty trhu s elektřinou. Tím se otevírá možnost obchodování s energií prakticky pro kohokoli, a k tomu je platforma SHAR-Q připravena na blížící se legislativní úpravy energetického zákona,“ upřesňuje Adam Kapala. 

 

Čistá a udržitelná energetika bez hrozby blackoutu

 

Na platformě SHAR-Q je možné vytvářet webové či mobilní aplikace, které pak, podobně jako sociální síť, propojují výrobce a odběratele elektřiny. V praxi si projekt vyzkoušela například skupina sousedů v Rakousku. Vytvořili lokální energetickou komunitu a prostřednictvím SHAR-Q si vzájemně sdíleli přebytky vyrobené elektřiny (ze solárních panelů na střechách, domácích elektráren apod.), aby si zajistili výhodnější ceny. 

 

Elektronické tržiště využívají i v Řecku a v Portugalsku. Řecký provozovatel regionální distribuční soustavy společnost HEDNO díky platformě SHAR-Q provozuje spolehlivou síť dobíjecích stanic pro elektromobily.

 

Platfoma propojila velké množství veřejných a domácích dobíjecích stanic, čímž se vyhnula potížím s přetížením elektrické soustavy. Solární laboratoř Enercoutim v Portugalsku se zaměřuje na výrobu a distribuci obnovitelné energie. Platforma SHAR-Q jí umožňuje sdílet skladovací kapacity a vytvořit nezávislou síť.

Podpora energetické transformace

 

Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu H2020. Celkově na něj Evropská komise přispěla 4 miliony euro. Podle Andrea Rossiho, vedoucího oddělení energetiky, mobility a umělé inteligence ve skupině pro výzkum a vývoj v Atosu Iberia, je cílem projektu podpořit digitální transformaci velkých komunit či místních ekosystémů. 


„Projekt SHAR-Q jim dává možnost opatřit si vhodnější nástroje pro řízení, přizpůsobení a vyvážení všech aspektů souvisejících s hodnotovým řetězcem energetického sektoru
,“ uvedl Rossi.

 

Kromě technického rozvoje měl projekt SHAR-Q podporu a zastoupení významných evropských poradci v energetickém sektoru, jejichž podpora byla klíčová pro zajištění relevantnosti výsledků projektu v souladu s očekáváními a potřebami trhu.

 

Tato skupina poradců vývojáře v klíčových momentech vývoje SHAR-Q softwarového produktu směřovala tak, že výsledná platforma je orientovaná na reálné provozní prostředí tvořené nově vydanou evropskou energetickou legislativou.