Modernizační fond: Zájem o dotace na nové projekty v oblasti OZE předčil očekávání

O předregistrační výzvy Modernizačního fondu na dotace pro nové projekty byl enormní zájem. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přijal tisíce projektových záměrů, některé přicházely i po ukončení příjmu.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Ukončení výzev

Jak uvedl SFŽP na svém webu poslední termín příjmu byl stanoven na pondělí 1. února ke 12. hodině, záměry došlé po tomto datu tedy nemohou být akceptovány.

„Během minulého víkendu jsme přijali drtivou většinou projektovou žádostí, kterých bude několik tisíc,“ uvedla v rozhovoru pro www.solarninovinky.cz Ing. Lucie Früblingová, tisková mluvčí a vedoucí samostatného oddělení komunikace v SFŽP.

Předregistrační výzvy byly aktuálně vypsány pro tři z devíti programů Modernizačního fondu – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).

Probíhá vyhodnocení

Hlavním smyslem předregistračních výzev bylo aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace budou následně využity pro co nejefektivnější nastavení prvních ostrých výzev Modernizačního fondu v roce 2021.

„V současnosti probíhá sčítání a vyhodnocování jednotlivých projektů v rámci předregistrační výzvy Modernizačního fondu“, dodala Früblingová.

Již v polovině ledna se na SFŽP sešlo 220 projektů za 160 miliard korun. Podle sdělení SFŽP až 70 procent prostředků fondu zamíří do takzvaně prioritních oblastí. Podle dokumentu to jsou třeba podpora výroby a využívání elektřiny z OZE, skladování energie, modernizace energetických soustav či podpora spravedlivé transformace v regionech závislých na těžbě uhlí.

Cílem Modernizačního fondu je do roku 2030 podpořit vznik až 2 000 MWp nových fotovoltaických elektráren (FVE) na brownfieldech či v podobě agrivoltaiky na zemědělské půdě, včetně možností akumulace.

„Pokud se podaří Evropské investiční bance a Evropské komisi finalizovat všechny prováděcí předpisy tohoto nového finančního nástroje, příjem žádostí by v prvních třech programech mohl odstartovat už během letošního března. Harmonogramy posuzování žádostí budou součástí výzev, jejich finální podoba bude do značné míry záviset na Evropské investiční bance a Evropské komisi,“uvedla nedávno Früblingová pro portál www.solarninovinky.cz.