Severní Čechy: Místo uhelných dolů soláry, kam se podíváš…?

Uhelná společnost Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače plánuje výstavbu větrných elektráren, baterií a solárních elektráren na zemi, vodě či jako agrovoltaiku. Pod skupinou nedávno vznikla dceřiná společnost Sev.en Innovations, která má inovativní projekty zastřešovat pod vedením mladého energetika Radka Jirků.

 

Zdroj: WienEnergie

Zelená transformace

Sev.en Energy jako firma s reputací konzervativního těžaře chystá chopit příležitostí v moderní energetice. Společnost Sev.en Innovations ze skupiny Sev.en Energy vyhledává a posuzuje moderní energetická řešení, technologie využitelné při ekologizaci uhelných zdrojů s využitím aplikovaného výzkumu, na kterém spolupracuje s výzkumnými pracovišti a univerzitami. Řeší transformační projekty skupiny včetně budoucí podoby regionu po skončení těžby uhlí.

Cílem transformačního projektu je využití plochy uhelného lomu ČSA pro nové bezemisní podnikatelské aktivity, jako je například zpracování VEP (vedlejších energetických produktů) či agrivoltaika. Postupná transformace hnědouhelného regionu má zajistit také nové pracovní příležitosti pro období po ukončení těžby, které s sebou přinese ztrátu tisíců pracovních míst přímo navázaných na těžbu hnědého uhlí.

„Evropa investuje do proměny využívání  přírodních zdrojů směrem k bezemisní energetice, cirkulární ekonomice, většímu respektu k přírodě a lepšímu životu lidí. Uhelné regiony jsou přirozeným hlavním cílem této  investice, protože těžba uhlí skončí nejpozději během následujících dvou dekád. Investice, kterými chce svou transformaci a především přeměnu hnědouhelných lomů skupina Sev.en Energy podpořit, budou financovány kombinací vlastních zdrojů a finančních prostředků EU,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. 

Sázka na zelené inovace

Podle deníku Hrot společnost Sev.en Energy zvažuje že střechy a volné plochy v areálu elektrárny Chvaletice osází solárními panely. Vznikla by tak solární elektrárna o výkonu až 10 megawattů, která by se zařadila mezi největší fotovoltaiky v Česku. Stejné plány měla skupina v menší míře i u svých tepláren v Kladně a ve Zlíně. 

Zatím nejdále je plán společnosti na pilotní instalace plovoucí solární elektrárny na jezerech po těžbě hnědého uhlí na Mostecku. Po konci těžby vzniknou na severu Čech jezera o celkové ploše dva tisíce až tři tisíce hektarů. Toto představuje ideální potenciál pro stavbu plovoucích fotovoltaických elektráren.

V současnosti Sev.en Innovations plánuje vybudovat zdroj o instalovaném výkonu 1,5 megawattu. „Vodní plochy jsou vhodná lokalita, kde by se fotovoltaiky mohly stavět, protože to nikomu nepřekáží. Fotovoltaika na hladině má navíc pozitivní vliv na kvalitu vody a snižuje odpar z povrchu,“ vysvětluje Jirků pro časopis Hrot.  

Česká republika zahajuje čerpání peněz z Modernizačního fondu jako jedna z prvních v EU. Investice ve výši minimálně 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na projekty, které urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Plovoucí elektrárna společnosti Sev.en Energy by mohla napájet zelenou energii na zařízení, které prostřednictvím elektrolýzy bude vyrábět vodík. O vodíku se začíná i v Česku stále častěji diskutovat jako o alternativě vůči klasické elektromobilitě.

Obří plány

Záměr využít bývalé hnědouhelné doly v severních Čechách pro plovoucí solární elektrárny mají kromě Sev.en Energy i další hráči.. Státní Palivový kombinát Ústí, který má rekultivaci krajiny na starost, si už nechal u Deloittu vypracovat studii, podle které by jezerní elektrárny na Ústecku mohly vyrobit až 3,5 terawatthodiny elektřiny ročně.

Podobné plány má i spoluzakladatel aplikace pro taxislužby Liftago a ústecký filantrop Martin Hausenblas. Podle něj by to v případě flexibilních, „otáčivých“ elektráren mohlo být dokonce až pět terawatthodin, což představuje pět procent tuzemské produkce elektřiny. 

Kromě instalace plovoucích fotovoltaických panelů  je ve hře i jiný energetický projekt. Po plánovaném ukončení těžby v lomu ČSA, což má nastat v roce 2024, se uvolní prostor pro výstavbu přečerpávací vodní elektrárny o výkonu až 600 megawattů. Lom ČSA je umístěn na úpatí Krušných hor, a nabízí se tak možnost využít výškový rozdíl oproti vodním nádržím v nižších polohách.