Senát podporuje zjednodušení povolovacích procesů pro obnovitelné zdroje energie

Solární energie by neměla mít přednost před jinými typy obnovitelných zdrojů energie tak, aby byl zachován princip technologické neutrality. Senát se na tom usnesl k návrhu novely evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a dalších směrnic. Vyjádřil tak v tomto bodu souhlas s rámcovou pozicí vlády.

Zdroj: Photon Energy

Návrh směrnice

Jde o návrh směrnice, která členským státům kromě jiného ukládá zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě EU vzrostl v roce 2030 na nejméně 45 procent. Dosud činil tento cíl 40 procent. Má to pomoci ukončit hlavně závislost EU na dovozu energií z Ruska.

Senát v přijatém usnesení souhlasí s rámcovou pozicí vlády, pokud jde o podporu solární energie. Pouze nechce, aby byla upřednostňována. Stejně jako vláda podporuje zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů v rámci projektů pro obnovitelné zdroje energie.

S vládou Senát souhlasí i pokud jde o respektování odlišných podmínek a možností jednotlivých členských států EU při naplňování stanovených cílů u obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

Zelená pro dotace

Senát také podpořil vládu v poskytování dotací na výstavbu fotovoltaických elektráren a dalších solárních zařízení a na energetické úspory na veřejných budovách.

Senátoři ale upozornili, že je nutné zohlednit dostupnost materiálů, případnou nestabilitu dodavatelských řetězců, dostatek kvalifikovaných odborníků nebo například připravenost distribučních soustav. Je podle nich nutné také brát ohled na finanční dopady následné recyklace nebo likvidace solárních technologií.