Senát schválil novelu umožňující rozvoj agrovoltaiky v Česku

Minulý týden byla ve Senátu schválená novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která legislativně zakotvuje rozvoj agrovoltaiky jako smysluplného propojení solární energetiky a zemědělství. Po mnoho letech zaostávání se tak v Česku blýská se tak na lepší časy pro rozšíření obnovitelných zdrojů energie na zemědělské půdě udržitelným způsobem. 

Zdroj: Wikipedia

Revoluční novela

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (NZOZPF) přináší legislativní rámec, díky kterému zemědělci nebudou muset volit, jestli půdu využijí na pěstování plodin, nebo na výrobu elektřiny.  NZOZPPF poprvé umožní v lokalitách s velmi úrodnou půdou nahradit klasické fotovoltaické elektrárny, které souběžnou zemědělskou výrobu neumožňují.

Česko se díky NZOZPF může po boku Holandska či Rumunska stát jednou z prvních evropských zemí, která má zákonem ukotvený rámec pro rozvoj agrovoltaiky.

Kombinace pěstování plodin a výroby elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů je pro zemědělce doslova revoluční. Solární panely umístěné například na chmelnicích, vinicích či sadech totiž chrání plodiny před příliš silným letním sluncem, krupobitím i třeba neočekávanými mrazíky, které mohou úrodu ohrozit.

Na řadě je prezident

Rychlé přijetí NZOZPF Senátem představuje možnost její platnosti 1. července tohoto roku. Aby se tak stalo, musí novelu ještě podepsat prezident.

Pohttps://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=3.6.2024&O=14&action=detail&value=5275 nabytí účinnosti novely bude moci půda i po nainstalování fotovoltaických panelů zůstat v zemědělském půdním fondu. Před instalací fotovoltaiky tak bude stačit získat územní a stavební povolení a potvrzení od orgánů ochrany Zemědělského půdního fondu.

Pozemek využitý pro výrobu energie zůstane zapsaný v registru jako zemědělská plocha, bude se na něm dál pěstovat a může na něj být vyplácena dotace.

„Agrovoltaická výroba elektřiny má být doplňkovým zdrojem energie pro zemědělské aktivity, přičemž je zaměřena jak na snížení nákladů zemědělského subjektu na energie, tak na zlepšení podmínek pro pěstování,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

„V  NZOZPF jsou navržena pravidla pro rozvoj agrovoltaiky (souběžné zemědělské a energetické využití půdy), které považujeme za správná. Za podstatné a správné považujeme dodržení principu převažujícího využití na zemědělskou výrobou,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.