Senát navrhuje zvýšení IRR. Jaký vliv to bude mít překompenzaci podpory POZE?

Očekávanou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie projednali senátoři na své schůzi minulý týden. Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti přináší shrnutí aktuální situace.

Zdroj: Wikipedia

Zvýšení IRR

Senát odhlasoval vrácení novely Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Nejvýznamnější navrhovanou změnou je přitom zvýšení vnitřního výnosového procenta (IRR) formou intervalu v rozmezí 8,4 – 10,6 % paušálně pro všechny druhy zdrojů.

Z původně navrhovaných 6,3 % se tedy zvyšuje minimálně o dvě procenta, což může ovlivnit, zda ze šetření vyplyne, zda je daný sektor překompenzovaný a zda pro něj budou zavedena opatření k zajištění přiměřenosti podpory.

Další projednávání

Poslanecká sněmovna nyní bude o návrhu znovu hlasovat, tentokrát však s pozměňovacími návrhy Senátu. Pro přijetí bude potřeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců. 

Pokud novelu v senátním znění poslanci schválí, bude následně předložena prezidentovi republiky k podpisu. V opačném případě budou následně hlasovat o původním návrhu sněmovny.

Pokud tento původní návrh odhlasuje nadpoloviční většina všech poslanců, bude tento předložen prezidentovi k podpisu.