Senát schválil revoluční novelu energetického zákona LEX OZE 1

Ve středu 11. ledna na své 5. schůzi Senát Parlamentu ČR schválil malou novelu energetického zákona, které se také přezdívá LEX OZE I. Novela zjednodušuje podmínky povolování a výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Zdroj: Senát

Soláry do 50 kW bez razítek a licence

V polovině prosince  Poslanecká sněmovna a dnes také Senát schválil zákon označovaný jako Lex OZE 1, který značně mění pravidla pro budování mikrozdrojů energie. Největší změnou jsou benevolentnější pravidla pro budování malých výroben bez potřebné licence a bez nutnosti stavebního povolení.

Zatímco doposud bylo možné bez licence vybudovat mikrozdroj do výkonu 10 kW, nyní se limit posouvá až na 50 kW. Na stejnou hodnotu potom zákonodárci z původních 20 kW posunuli i stavbu bez nutného stavebního povolení. Nebude se tak posuzovat ani vzhled stavby.

„Podstatné je, že díky LEX OZE 1. dojde ke zvýšení hranice stavebního povolení a licence na 50 kW i zrovnoprávnění veřejného zájmu obnovitelných zdrojů, které pomůže domácnostem, živnostníkům, firmám, obcím i spolkům,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Velké OZE jako veřejný zájem

Součástí  LEX OZE 1. je také pozměňovací návrh, podle kterého budou výrobny elektřiny z OZE a nízkouhlíkové výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu nad 1 MW zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. To usnadní povolování velkých OZE.

V rámci povolovacích řízení totiž automaticky nepřeváží jiné veřejné zájmy (např. zájem na ochraně životního prostředí). Rozhodnout, který z nich převáží, bude nutné vždy podle okolností konkrétního případu.

Současně s tím poslanci navrhli změnu stavebního zákona, která by umožnila vymezovat vhodné plochy pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Tyto takzvané „Go-To Zóny“ by v souladu s návrhem Evropské komise nabídly jednodušší cestu pro schválení nových FVE a dalších OZE.

Nově mají být výrobny energie z obnovitelných zdrojů zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury podle stavebního zákona. To znamená, že tyto výrobny bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu. Odpadne tak nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu.

Na tahu je Prezident

„Senát dnes  schválil LEX OZE 1, který hodnotíme jako zákon roku 2022 v energetice. Je to úleva především pro miliony domácností v bytových domech, které budou moct snadněji instalovat fotovoltaiku. Ten skutečný průlom ale přijde až letos díky LEX OZE 2., který díky sdílení energie zpřístupní levnou obnovitelnou energii všem. To je vlajková loď a zároveň očekávání roku pro náš sektor,“ komentoval schválení předlohy v Senátu Martin Mikeska, mluvčí Komory OZE.

„Zájem domácností o obnovitelné roce loni raketově rostl, velké zdroje ale na svůj boom teprve čekají: ve 2022 bylo připojeno o polovinu víc tepelných čerpadel a dokonce čtyřikrát víc fotovoltaik než předloni. Větrné elektrárny však pouze 4. Velká výroba větrných elektráren v posledních týdnech poslala ceny elektřiny hluboko pod loňská maxima. Vítr je pro Česko klíčový doplněk k fotovoltaice,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE v reakci na dnes Senátem schválenou novelu energetického zákona LEX OZE 1.

Pro platnost nových pravidel zbývá už jen, aby novelu a podepsal prezident.  Pokud prezidetn novelu podepíše bez komplikací, může LEX OZE 1. začít platit od února 2023.