Šéf Hospodářské komory:  Oceňujeme vládní snahu rehabilitovat fotovoltaiku

Po řadě ústavních činitelů se k hodnocení letošního roku přiměl také ekonom Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory a bývalý ministr průmyslu a obchodu. Ve svém bilančním projevu Dlouhý uvedl, že neví, co se děje s cenami energií. Současně vyzval vládu k podpoře investic do moderní energetiky.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

Podpora investic do moderní energetiky

Dlouhý po vládě žádá, aby vytvořila odpovídající podmínky pro investice do obnovitelných zdrojů a elektromobility.

„Vláda by měla vytvořit odpovídající podmínky pro investice do obnovitelných zdrojů, kde máme stále větší potenciál než instalovaný výkon. Oceňujeme vládní snahu rehabilitovat fotovoltaiku, musíme však přesvědčit veřejnost, že z ní nezbohatnou jen další solární baroni,“ řekl Dlouhý.

Podle Dlouhé je také důležité, aby vláda podpořila budování infrastruktury pro elektromobilitu, jako podmínku dalšího rozvoje sektoru automotive.

„Především však požadujeme po vládě vytvořit podmínky pro investice do těch sektorů, kde máme do budoucna největší komparativní výhody. Jedná se o zelené technologie a digitální ekonomiku, kde máme nesmírně schopnou mladou generaci a která již dnes tvoří téměř 9 % HDP,“ dodal Dlouhý.

Regulace trhu s energiemi

Okamžitým úkolem jsou podle Dlouhého také kroky směrem k jinému způsobu regulace trhu s energiemi.

„Chápeme, že řešení se nenajde okamžitě. Jako prezident Hospodářské komory však neumím našim členům vysvětlit, proč ceny energií tak prudce vzrostly, ale současně vzrostly i marže energetických společností,“ zdůraznil Dlouhý.

Základní problém dalšího našeho ekonomického rozvoje však leží v průsečíku politik v oblasti energetiky, průmyslu a životního prostředí.

„Špatná hospodářská politika může zcela zastavit další sbližování naší ekonomické úrovně s vyspělou západní Evropou, správná politika ji naopak může urychlit. Hospodářská komora nezpochybňuje nutnost reagovat na klimatickou změnu, zelená politika však musí zohledňovat specifické podmínky jednotlivých členských států,“ komentoval Dlouhý.

Podle Dlouhého nejde zde jen o podnikatele, ale o všechny občany naší země, neboť my všichni poneseme náklady zvýšení cen energií, ale i vstupních materiálů a všeho dalšího. „Požadujeme po vládě, aby se bránila těm cílům Zelené dohody, které jsou v případě naší země zjevně nerealistické. Usilujme o zachování co nejvyšší možné míry energetické soběstačnost,“ uzavřel Dlouhý.