SEF (1): Proč se fotovoltaika stěhuje na vodu? A jaký je potenciál České republiky?

Německý solární developer BayWa v říjnu 2019 dokončil největší plovoucí fotovoltaickou elektrárnu (PFVE) v Evropě, která se nachází v Holandsku. Jaké jsou výhody PFVE a proč se stále více investorů angažuje v tomto novém solárním byznysu? Jaké jsou možnosti rozvoje PFVE v České republice?¨

Huawei


Investice do PFVE byly jedním z témat konference a výstavy Smart Energy Forum, která proběhla v listopadu 2019 v Praze za účasti více než 900 návštěvníků ze 7 zemí světa. Od roku 2010 je Smart Energy Forum,největším odborném eventem v České a Slovenské republice zaměřeným na moderní energetiku, ve které bude hrát důležitou roli tzv. Sector Coupling, nebo-li propojení  fovoltaiky, akumulace energie, virtuálních elektráren a zelené mobility.

V prvním dílu reportáží o Smart Energy Forum, se budeme věnovat problematice PFVE, které se připravují v Česku, a to dokonce za podpory státu. 

Obrovský potenciál

Německý solární developer BayWa vidí obrovský potenciál v PFVE. Již několik let Baywa a další hráči plánují a realizují různé projekty  PFVE v Německu, Francii, Itálii či Španělsku.

Letos v říjnu BayWa v Nizozemsku uvedl do provozu největší plovoucí solární elektrárna o instalovaném výkonu 14,5 MW. Jedná se již o třetí podobný projekt společnosti BayWa v „zemi tulipánů a větrných mlýnů“. Celkově zde chce společnost instalovat až 100 MW PFVE během několika následujících let.

Hlavním důvodem rozvoj PFVE je skutečnost, že v mnoha zemích světa je nedostatek dostupné volné půdy pro pozemní FVE. Proto se solární elektrárny začínají stěhovat  na vodní hladinu moří, nebo na dostatečně velkých vodních děl, jako jsou například přehrady, rybí farmy či umělá jezera na území bývalých uhelných dolů. 

V současnosti podle studie singapurského institutu SERI je ve světě instalováno cca 1,3 GWp v segmentu PFVE. Potenciál PFVE podle studie německého Fraunhoferova institutu pro solární energii s možností instalací plovoucích solárních panelů umístěných na jezerech vytvořených ze zavřených uhelných dolů v Evropě je až 15 GW instalovaného solárního výkonu. Report na podobné téma vydala v roce 2018 také  Světová banka, která predikuje až 400 GW potenciálu v rámci PFVE ve světě.

Hlavní výhody PFVE

PFVE jsou novým odvětvím energetického průmyslu umožněným velkým poklesem cen fotovoltaických modulů v posledních letech. Nákladově se téměř vyrovnají cenám tradičních pozemních FV instalací, avšak díky „chladícímu efektu“ vodní hladiny vyrábějí o 8-16% energie více na 1 instalovaný kWp výkonu. 

Tyto instalace jsou důležitým prvkem, který umožňuje rozšíření tradičních pozemních FV systémů s tím, že PFVE přinášejí kromě výroby solární energie další benefity jako je například zlepšení kvality vody.  Díky umístění solárních panelů na vodní hladinu dochází ke snížení odparu vody a zamezení růstu řas.

Ze studie americké agentury NREL je také zřejmé, že provoz PFVE spolu s vodními elektrárnami šetří náklady díky existující infrastruktuře na přenos elektrické energie. K dalším výhodám patří nižší náklady na akvizici pozemku (tj. vodní hladiny) a přípravu projektu, než je tomu v případě tradičních pozemních FVE.

Řad investorů ocení také skutečnost, že díky umístění na vodu lze dosáhnout velmi vysoké energetické hustoty dané tím, že panely lze umístit těsně vedle sebe pod nízkým úhlem a maximalizovat tak dosažený instalovaný výkon/1 m2 plochy.  

V neposlední řadě PFVE nabízejí novou možnost využití vodních ploch, které často nepřinášejí ekonomický užitek, pro výrobu zelené energie.

Hlavní výzvy PFVE

Jak ve své přednášce na Smart Energy Forum zmínil expert Szymon Witoszek ze společnosti Huawei, která se zabývá developmentem a dodávkami FV střídačů pro PFVE, investoři musí v případě plovoucích solárních elektráren počítat s následujícími výzvami:

1. Vyšší OPEX náklady na údržbu a servis PFVE

Toto je způsobeno horším přístupem techniků k těmto instalacím, často pomocí lodí nebo chůzi na nestabilních plošinách na vodě. Také je nutné častěji provádět pravidelné prohlídky střídačů.

2. Vliv koroze na provoz některých komponentů

V důsledku působí agresivní vody může na některých částech PFVE docházet ke korozi (například pojistky či střídače). Toto vyžaduje vyšší náklady na pravidelný servis oproti tradičních pozemním FVE.

3. Možná ztráta výkonu

Kvůli možnému znečištění ze strany volně pohybujících se ptáků a jejich výkalů či zastínění volně padajícím listy stromů může na panelech v některých případech docházek ke ztrátám výkonu nebo také k PID efektu, tj. poklesu výkonu panelů v důsledku vysokonapěťového stresu.

Huawei


 
Perspektiva rozvoje PFVE v Česku?

V současnosti neexistuje v České republice funkční PFVE. Nicméně v developementu se nachází několik projektů PFVE na území České republiky.

Vůbec největším projektem PFVE se může stát instalace až 2 GW plovoucích solárních panelů na jezerech, které vznikly jako důsledek rekultivace bývalých hnědouhelných dolů v severních Čechách. V současnosti probíhá technické due-dilligence projektu, o jehož realizaci by měla vláda rozhodnout v průběhu roku 2020.

Pomocí PFVE lze provést energetickou proměnu bývalých hnědouhelných pánví v severních Čechách, které se promění ve velké vodní nádrže s možností výroby solární energie na speciálních plovoucích konstrukcích nesoucích panely. Vzhledem k dostatečnému potenciálu dostupných vodních ploch se teoreticky může v Česku v budoucnosti postavit několik GWp instalovaného výkonu v PFVE.

Představení Smart Energy Forum

Již 5. ročník mezinárodní konference a výstavy Smart Energy Forum proběhl v listopadu 2019 v Praze za účasti více než 900 návštěvníků ze 7 zemí světa. Smart Energy Forum,největším odborném eventem v České a Slovenské republice zaměřeným na moderní energetiku, ve které bude hrát důležitou roli tzv. Sector Coupling, nebo-li propojení  fovoltaiky, akumulace energie, virtuálních elektráren a zelené mobility.

Smart Energy Forum od roku 2015 organizuje portál www.solarninovinky.cz. Další ročník této události je plánován na listopad 2020. V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na email: info@solarninovinky.cz nebo na mobil: 737 249 737.