SEF (1.): Fotovoltaika se stane předmětem veřejného zájmu a její rozvoj podpoří Go-To zóny

Zájem domácnosti, firem i obcí či měst o obnovitelné zdroje energie (OZE) láme v současnosti rekordy. „Stát je OZE a zejména střešní fotovoltaice velmi nakloněn. Vláda podporu dokládá připravovanými změnami zákonů, zejména energetického a stavebního. Ty mají usnadnit budování k přírodě šetrných zdrojů i sdílení elektřiny, kterou jednotlivci, komunity či firmy vyrobí,“ pronesl v diskuzi na Smart Energy Forum minulý týden předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Zdroj: Smart Energy Forum

Smart Energy Forum (SEF) je od roku 2015 největší odborný event v Česku zaměřený na fotovoltaiku, akumulaci energie a moderní energetiku. Letos se v rámci SEF zúčastnilo konference a workshopu více než 800 profesionálů z Česka a dalších 5 zemí. Na výstavu v rámci SEF zavítalo více než 3300 návštěvníků ve dnech 18.-19.října 2022.

Tímto děkuji všem partnerům, vystavovatelům a účastníkům za Vaší podporu SEF.

Brzké schválení 2 novel

V polovině října Sněmovna právě v prvním čtení projednala novelu Energetického zákona, tzv. LEX obnovitelné zdroje I. Milionům domácností v bytových domech se tak postupně otevírá cesta k levné, cenově stabilní, domácí a čisté elektřině z fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů. Pomůže i veřejnému sektoru a malým a středním podnikatelům.

Ministr Síkela zároveň připravuje k předložení do meziresortního řízení tzv. LEX obnovitelné zdroje II, který zavádí pravidla pro sdílení vyrobené elektřiny v rámci rodiny, mezi přáteli, sousedy, podnikateli a dalšími. Přináší i základní změny nezbytné ke zrychlení instalace a výstavby obnovitelných zdrojů.

Předložení novelizace energetické legislativy u státní správy iniciovala Komora OZE. Obě novely obsahově korespondují s návrhem, který Komora představila veřejnosti začátkem září. Další návrhy by měly následovat.

„Z pohledu energetické soběstačnosti Česka jde o naprostý průlom, zákony roku, které sníží účty spotřebitelů a pomohou snížit dovoz plynu za stamiliardy korun. Princip aktivního zákazníka přináší možnost vyrábět elektřinu třeba na střeše na chalupě a spotřebovat ji v bytě ve městě,“řekl Chalupa.

„Vedle sdílení, aktivních zákazníků a komunit přinášejí novely zásadní změny pro urychlení výstavby a instalací obnovitelných zdrojů, aby bylo co sdílet.Považujeme za důležité, aby rychle navázaly další kroky, které umožní rozvoj i OZE a jejich plnohodnotnému zapojení do energetických společenství. Bioplynové stanice tak pomocí flexibilních služeb umožní zapojování většího množství výroben obnovitelné elektřiny,“ dodal Chalupa.

Ministr průmyslu Síkela sliboval, že novelu energetického zákona (tzv. LEX obnovitelné zdroje II) umožňující sdílení elektřiny předloží ještě letos na podzim do meziresortního připomínkového řízení, ale dosud tak neučinil.

„Věřím tomu. Neregistruji, že by se pan ministr distancoval od záměru vyřešit to rychle,“ upřesnil Chalupa. „Asi jde opravdu jen o snahu vyjasnit si, zda v novele nejsou nějaké zásadní problémy, které by negativně dopadly na někoho z energetiky. Nemyslím si, že by šlo o zlý úmysl pana ministra nebo že by vláda v novele chystala fatální změny. Domnívám se, že se její předložení do meziresortního připomínkového řízení oddálí maximálně o dva týdny“.

OZE se stanou předmětem veřejného zájmu

Součástí druhé novely (tzv. LEX obnovitelné zdroje II) je to, že se budování obnovitelných zdrojů stane v budoucnosti veřejným zájmem. Toto by posílilo pozici investorů při rozhodování úředníků, zda a kde zelené elektrárny povolit.

Toto potvrdil ve svém projevu na úvod Smart Energy Forum mimo jiné Martin Bursík, který zakládal před 10 let Komoru OZE. V současnosti je Bursík předseda představenstva Evropské federace obnovitelných zdrojů (EREF).  Podle Bursíka prosazuje status veřejného zájmu při výstavbě OZE i  ministerstvo průmyslu a obchodu. Proto by se toto mělo stát součástí Lex obnovitelné zdroje II.

Dále Komora OZE také navrhuje vznik „go to zón“, tedy oblastí určených pro snazší budování fotovoltaických či větrných elektráren. K zavedení těchto zón ale bude potřeba úprava několika zákonů a předpisů.

„První krok je však na úrovni stavebního zákona a ten už je připraven. Konkrétně jde o novelu nového stavebního zákona. Pak budou muset následovat další kroky, včetně výběru konkrétních území. Povede to k velmi efektivnímu urychlení povolovacích a stavebních procesů,“ uvedl Bursík.

Příprava nových  projektů OZE se potom zkrátí na měsíce, nebudou to roky jako nyní. Zrychleno bude ale také povolování mimo vyhrazené zóny. Tam pak příprava zabere třeba dva roky, ne déle.

Tzv. „Go to zóny“ se budou týkat hlavně větších fotovoltaických projektů a větrných elektráren, ale i dalších typů OZE, i když v menší míře. Vůbec největší přínos to bude mít pro větrné elektrárny, protože jejich budování je dnes nejvíc komplikované.  Celý proces u větrníků zabere v současnosti 10-12 let.

V rámci Tzv. „Go to zóny“ stát vymezí území, kde je vhodné a možné stavět určité typy OZE, nechá pro tato území vypracovat hodnocení vlivu na životní prostředí EIA a pro konkrétní umístění technologií pak již není EIA vyžadována a povolovací proces nesmí přesáhnout jeden rok a tři měsíce.

Smart Energy Forum (SEF) je od roku 2015 největší odborný event v Česku zaměřený na fotovoltaiku, akumulaci energie a moderní energetiku.V roce 2023 se v rámci SEF zúčastnilo konference a workshopu více než 800 profesionálů z Česka a dalších 5 zemí. Na výstavu v rámci SEF zavítalo více než 3300 návštěvníků ve dnech 18.-19.října 2022.