Sdílení elektřiny ze slunečních elektráren se již brzy stane realitou

Energetičtí ministři EU včera schválili důležitý princip, který má ještě víc usnadnit přístup zejména domácností k levné, sdílené energii. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo využít příležitost a princip zapracovat do novely energetického zákona LEX OZE 2, upozorňuje Komora OZE.

Zdroj: Energetické družstvo vlastníků

 

Úprava LEX OZE 2

V rámci trhu nepřichází revoluce, ale evoluce, cílem je zajištění cenově stabilní a dostupné energie, a to prostřednictvím stabilního trhu. Počítá se s podpůrnými mechanismy pro obnovitelné zdroje a flexibilitou. 

Zavedení „práva na sdílení energie” pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejný sektor přichází v době, kdy na Ministerstvu průmyslu a obchodu vrcholí přípravy nové legislativy. Protože je nyní zřejmé, kam konkrétně bude směřovat další podoba sdílení elektřiny, Komora OZE opakovaně navrhuje upravit aktuální návrh LEX OZE 2 a zahrnout sdílení v rodině.

„Právo na sdílení má chránit zákazníky před drahou energií, před zbytečnou byrokracií a dalšími náklady. V případě blízkých aktivních zákazníků je komunita zbytečná, ušetříme peníze za advokáty, účetní i státnímu rozpočtu za úředníky. Není to nečekané, již jsme to diskutovali a navrhovali. Budeme dál argumentovat a čekám pozitivní přístup i od ministerstva. Při energetické transformaci by nikdo neměl zůstat stranou zájmu, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Například máte chalupu se stodolou, na které máte větší fotovoltaickou elektrárnu a ta má přetoky, které se nespotřebují v místě a dodávají se do sítě. Jinde máte byt, kde elektrárna není, ale chcete si elektřinu do tohoto místa poslat,“ uvedl pro deník Právo Alexandr Černý z Energetického regulačního úřadu.

Za proud, který vyrobí FVE, by se v druhé nemovitosti nic neplatilo. „Pro distribuci využijete soustavu a zaplatíte za ni, ale samotná vyrobená elektřina se vám ze spotřeby bytu odečte,“ dodal Černý. Fungovat to samozřejmě může i naopak – směrem z domova se soláry na chatu nebo do druhého vlastního bytu.

Návrh Evropské komise zřídit takzvané právo na přímé sdílení energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) včera na svém jednání odsouhlasili ministři energetiky členských států EU.

Nová legislativa urychlí transformací energetiky

Jedná se o zcela nový prvek ochrany spotřebitelů. Má umožnit co nejsnazší a nejlevnější přístup ke sdílené energii i „těm zákazníkům, pro které není pořízení vlastního zdroje možné, nebo je pro ně zapojení do energetického společenství komplikované,” uvádí se v důvodové zprávě k LEX OZE 2.

Návrh nové legislativy cílí k umožnění sdílení energie tak, aby se spotřebitelé mohli zapojit do trhu a přispět k urychlení transformace energetiky. Právo na sdílení energie je novým prvkem, který posílí postavení spotřebitelů a podpoří decentralizované zavádění obnovitelných zdrojů energie, neboť spotřebitelům poskytne větší kontrolu nad jejich účty za energii.

Pro domácnosti a malé a střední podniky se rovněž nově zavádí nové právo účastnit se sdílení energie. Zejména se jedná o vlastní spotřebu energie z obnovitelných zdrojů, kterou aktivní zákazníci vyrábějí nebo skladují mimo své zařízení, a to buď v zařízeních, která vlastní, pronajímají, zcela nebo zčásti pronajímají, nebo která jim byla převedena jiným aktivním zákazníkem.

Důraz na okamžitou spotřebu

Návrh LEX OZE 2 počítá s tím, že odběratel by za samotnou poslanou elektřinu neplatil, hradil by jen poplatek za distribuci, a to podle distribuční sazby v místě spotřeby.

Například u nejběžnější sazby D02d s sítí ČEZ Distribuce činí tento poplatek takřka 2 Kč za odebranou kilowatthodinu (kWh). To je méně než čtvrtina celkové ceny, kterou lidé nyní platí, pokud mají cenu elektřiny zastropovanou státem na úrovni 6 Kč za kWh silové elektřiny.

Pro realizaci sdílení elektřiny bude nutné vyměnit elektroměr za nový. Ten však bude poskytnut zájemcům zdarma. Přístroj změří v patnáctiminutových intervalech množství spotřebované elektřiny i to, kolik proudu odběrné místo odešle do sítě.

Na rozdíl od virtuální baterie, kam si majitelé fotovoltaik mohou za měsíční platbu u některých dodavatelů nevyužitou vyrobenou elektřinu ukládat a pak ji využít později, když ji potřebují, bude v případě sdílené energetiky nutné energii vyrobenou na střeše spotřebovat okamžitě.

Opožděná platnost

Možnost vyrábět si elektřiny na střeše z FVE a společně ji spotřebovávat mají už od letoška bytové domy. A za distribuci platit nemusí. „To proto, že se elektřina nepřenáší distribuční soustavou,“ vysvětlil Černý.

Novela energetického zákona LEX OZE 2 po projednání v parlamentu bude mít účinnosí od 1. ledna 2024. Napřed jí musí  schválit vláda a parlament.

„Předpokládám, že to vláda pošle do Sněmovny ještě před letními prázdninami, aby se to stihlo k 1. lednu,“ řekl Právu šéf hospodářského výboru Sněmovny Ivan Adamec (ODS) pro deník Právo.