Sdílení elektřiny: Hrozí jeho odsun o několik měsíců?

Dlouho očekávaná praxe sdílení elektřiny a rozvoj komunitních projektů měl původně odstartovat už se začátkem července. Přesto však nyní hrozí jeho odsunutí až na únor 2025. Začátek sdílení v praxi totiž můžou zásadně zbrzdit některé části Řádu Elektroenergetického datového centra, které bude sdílení elektřiny v Česku zaštiťovat. Jeho znění bude nyní schvalovat a případně upravovat Energetický regulační úřad (ERÚ).

Zdroj: Energetiské družstvo vlastníků FVE

Legislativní nesoulad

Ukotvení sdílení elektřiny mezi domácnostmi, firmami nebo v rámci obcí v české legislativě přinesla koncem loňského roku novela energetického zákona Lex OZE II. Praktické spuštění sdílení, s nímž se původně počítalo od 1. července 2024, má zajišťovat Elektroenergetické datové centrum (EDC). Jeho chod se bude řídit Řádem EDC, v němž se ale objevilo hned několik byrokratických překážek, které mohou start sdílení elektřiny zkomplikovat.

Návrh Řádu EDC dále zpožďuje začátek sdílení elektřiny tím, že nerespektuje schválenou Vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou. Konkrétně jde o oddělení dvou kroků v registraci, které by podle vyhlášky mohly probíhat souběžně. Kvůli tomu se registrační proces může prodloužit až na 2 měsíce. ERÚ však může Řád EDC upravit tak, aby celý registrační proces v souladu s vyhláškou netrval déle než měsíc. 

„Celý proces je opředený nepřiměřeně dlouhými lhůtami, například na automaticky generovaný návrh smlouvy o přístupu k EDC si má žadatel počkat až 30 dní. Když návrh smlouvy podepíše, potrvá dalších 10 dní, než mu bude přístup do EDC aktivován. A teprve poté může v EDC zahájit tříkrokovou registraci ke sdílení a požádat o průběhové měření, což bude proces na další 4–5 měsíce.  Získání smlouvy o přístupu do EDC a aktivaci přístupu lze zkrátit na jednotky dnů, protože se jedná o automatizované úkony a uváděné lhůty u nich nejsou obhajitelné,“ říká Eliška Beranová, právnička UKEN a Frank Bold.

Složitý přístup k EDC pro energetická společenství

Řád EDC rozlišuje různé uživatelské role a práva pro přístup k EDC. Energetická společenství nemají žádnou zvláštní roli na rozdíl od dodavatelů, distributorů nebo Operátora trhu s elektřinou (OTE) a spadají pod tzv. standardní přístup. Ten má nejméně oprávnění a je pro společenství administrativně náročný.

Například při registraci všech svých výrobců musí společenství od každého z nich získat plnou moc a zaregistrovat je pod jejich unikátními přístupy (každý bude mít své uživatelské jméno a heslo, namísto jednoho praktického přístupu). Dodavatelé to dělat nemusí, protože všechny výrobny svých zákazníků mohou registrovat pod svým vlastním uživatelským jménem.

ERÚ může zajistit sdílení již od září 2024

Energetický zákon umožňuje ERÚ upravit Řád EDC, aby zohlednil připomínky účastníků trhu a odstranil nerovnováhu a nesoulad s právními předpisy. Pokud ERÚ bude postupovat bez odkladu, budou moci zájemci o sdílení elektřiny žádat o přístup do informačního systému EDC od 1. srpna 2024.

Pokud mají průběhové měření, budou moci začít sdílet elektřinu od září 2024. Jestli však ERÚ schválí Řád v současné podobě, sdílení elektřiny se letos nedočkáme.

by mohl zájemce elektřinu začít sdílet, musí nejprve získat smlouvu o přístupu do informačního systému EDC, následně se registrovat a absolvovat dalších pět kroků. Každý z nich má přitom vlastní lhůtu a celkem se může proces protáhnout až na 180 dní. Kdyby byl Řád EDC v souladu s již schválenou vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou, celý proces by mohl být kratší o dva měsíce. Problematická je také nerovnováha mezi jednotlivými uživateli EDC, kterou řád nastoluje odlišným přístupem centra k odběratelům a dodavatelům elektřiny.

„Těší nás, že má Česká republika po několika letech zákon, který ukotvuje komunitní energetiku, a je kvalitní jak na české úrovni, což ukázalo jeho vítězství v žebříčku Zákon roku, tak i v kontextu celé Evropy. O to smutnější je, že praktické fungování sdílení mezi lidmi brzdí byrokracie, která využívání jeho benefitů neustále oddaluje. Proces jako z pohádky o kohoutkovi a slepičce naštěstí ještě může zjednodušit Energetický regulační úřad,” říká Laura Otýpková, právnička a expertka na energetické právo z Frank Bold.