Schaeffler uvádí na trh velmi bezpečné a levné řešení pro využívání vodíku díky technologii LOHC

Společnost Schaeffler, dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl, dosáhla další milník ve své vodíkové strategii. Letos se jí podařilo je vyvinout vodíkový palivový článek na kapalný organický vodík, tzv. LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier). Díky LOHC je provoz palivových článků jednodušší, bezpečnější, levnější a udržitelnější.

Zdroj: Schaeffler

Nová technologie palivových článků

Společnost uzavřela dohodu o spolupráci se společností Hydrogenious LOHC Technologies GmbH a Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg pro obnovitelné energie (HIERN). Společným cílem je vyvinout vodíkový palivový článek na kapalný organický vodík, tzv. LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier).

„Vodíková technologie hraje rozhodující roli pro CO2 neutrální, udržitelnou mobilitu včetně zásobování energií a má pro společnost Schaeffler strategický význam,“ říká Uwe Wagner, člen představenstva pro výzkum a vývoj společnosti Schaeffler AG.

„Tímto partnerstvím významně přispějeme k použití technologie LOHC v palivových článcích. Společnost Schaeffler přitom využívá své odborné znalosti v oblasti industrializace a dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti technologie materiálů, tváření a povrchových technologií,“ dodává Wagner.

Dr. Daniel Teichmann, generální ředitel a zakladatel společnosti Hydrogenious, říká: „Díky přímému použití LOHC v palivových článcích na výrobu energie není nutná manipulace s vodíkem jako plynem a lze zajistit mimořádně pohodlné a bezpečné zásobování mobilních a stacionárních spotřebitelů energie. Jsme velmi rádi, že společnost Schaeffler využije svého rozsáhlého know-how k industrializaci této technologie a těšíme se na inovativní spolupráci.“

LOHC pro vyšší bezpečnost a nákladovou efektivnost

Vodík se obvykle skladuje a přepravuje v plynném skupenství při vysokém tlaku nebo v kapalném skupenství při extrémních minusových teplotách ve speciálních nádobách. Alternativou jsou kapalné organické nosiče vodíku LOHC.

Při patentované metodě společnosti Hydrogenious se používá benzyltoluen. Jedná se o olejovitou organickou látku, která chemicky váže vodík a umožňuje jeho přepravu za běžných okolních podmínek.

Na rozdíl od klasické konstrukce palivového článku by v palivovém článku LOHC ani v jeho dodavatelském řetězci nebyl žádný molekulární vodík. Kapalný nosný materiál může být použit vícekrát, díky čemuž je mimořádně udržitelný.

„Technologie LOHC založená na benzyltoluenu umožňuje díky svým vlastnostem bezpečnou a nákladově efektivní vodíkovou infrastrukturu – od skladování přes přepravu až po použití,“ říká Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, vedoucí výzkumu & inovací a centrálních technologií Schaeffler AG.

„Využití LOHC v palivových článcích považujeme za doplněk ke klasickým vodíkovým technologiím. Projekt vychází z rozsáhlé průkopnické výzkumné a vývojové činnosti společností Hydrogenious a HIERN v oblasti LOHC, jakož i z příslušného know-how a patentů,“dodává Hosenfeldt.

Společnost Schaeffler spolu s Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg vyvíjí odpovídající technologii palivových článků pro přímé využití vodíku vázaného v LOHC. Za tímto účelem je třeba provést úpravy v konstrukci palivových článků.

V současnosti společnost Schaeffler vyrábí bipolární desky, přičemž využívá synergie a know-how z dříve vyvinuté technologie palivových článků. Katalyzátory a membrány potřebné pro tuto technologii se vyvíjejí v Helmholtzově institutu Erlangen-Norimberg speciálně pro tuto aplikaci.