SAPI vyzýva k povinnej inštalácii solárnych panelov

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE dnes poslala otvorený list Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy a výstavby v ktorom žiada o podporu mandátu pre solárne strechy v pripravovanej revízii Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD).

Zdroj: S-Power

Solárne strechy dokážu pokryť až 25% európskej spotreby elektriny

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v liste upozornila na energetickú krízu a ekonomickú záťaž, ktorú súčasná neistota v oblasti dodávok fosílnych palív spôsobuje. Poukazuje pritom na viaceré výhody využitia solárnych panelov, vrátane nízkej ceny ich inštalácie a prevádzky. Práve rozmiestnenie solárnych panelov na strechy budov má, podľa asociácie, výrazne znížiť ceny energií pre domácnosti a spoločnosti. Súčasne majú posilniť európsku energetickú konkurencieschopnosť a odolnosť.

„Každý nainštalovaný solárny panel efektívne nahrádza ruský zemný plyn využívaný pri výrobe elektrickej energie. Očakávaný nárast kapacity solárnych panelov o 39 GW nahradí až 4.6 miliárd metrov kubických importovaného plynu,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

„Bezodkladná implementácia solárnych panelov a elektrifikovaného kúrenia je kľúčová pre zaistenie nezávislosti od dodávok ruského zemného plynu. Podľa analýzy Európskej komisie dokážu solárne strechy pokryť až 25% európskej spotreby elektriny,“ dodáva Karaba.

V kontexte veľkých zmien preto SAPI listom vyzvalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), aby podporili prípravu mandátu pre širšie využitie solárnych technológií na nových a rekonštruovaných budovách Takýto mandát má, podľa asociácie, stavebným spoločnostiam poskytnúť usmernenie, ktoré potrebujú pre efektívnu a urýchlenú integráciu solárnych zariadení do svojich obchodných modelov. Hlavnou podstatou mandátu však ostáva zaistenie prístupu k lacnému zdroju čistej elektriny pre odberateľov.

Päť kľúčových opatrení

Využitie solárnych striech sa pritom v Európe teší vysokej miere podpory a podľa prieskumov ich inštaláciu podporuje vyše 80% európskej populácie.

„V liste ponúkame ministerstvám päť kľúčových opatrení, ktoré sme pripravili v spolupráci s najväčšou európskou asociáciou pre podporu OZE, SolarPower Europe. Hovoríme v nich o povinnej inštalácii solárnych zariadení na nové obytné a nerezidenčné budovy. Výnimky by sa mali pritom udeľovať na základe ekonomických a nie technických indikátorov, teda vtedy, ak by napríklad bola doba návratnosti investície neprimerane dlhá,“ približuje Ján Karaba.

„Bude tiež potrebné motivovať operátorov distribučných sietí a tiež zapojiť samosprávy, aby zaistili inštalatérom potrebné školenia. Členské štáty by preto mali vytvoriť schémy podpory tak, aby mohli byť do konca roku 2026 využité financie z plánu REPowerEU skrz národné plány obnovy a odolnosti. Sme pripravení ďalej diskutovať a ponúkať riešenia,“ dodáva riaditeľ SAPI.