SAPI: Najväčšia asociácia presadzujúca rozvoj OZE mení názov

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) bude volať „SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky“.

Zmena názvu

Ku zmene názvu prišlo po 14. rokoch existencie asociácie. Vedenie SAPI si uvedomovalo, že väčšina problémov, ktoré fotovoltici v priebehu rokov riešili, sa týkala prakticky celého odvetvia obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aj preto sa s rastúcim počtom tém, ktorým sa asociácia venovala, rozrastala aj členská základňa. 

Okrem subjektov podnikajúcich vo fotovoltike dnes medzi členov asociácie patria spoločnosti, ktoré sa zaoberajú veternou energetikou, vodnými elektrárňami, geotermálnou energiou, ale aj ďalšími udržateľnými zdrojmi.  

„V priebehu rokov sa nevyvíjal len trh, ale aj naša asociácia. Postupne sme sa začali venovať aj iným obnoviteľným zdrojom, ako len fotovoltike. Dávalo nám to zmysel, lebo asociácia, ktorá by podporovala komplexný rozvoj udržateľnej energetiky na Slovensku nikdy nebola. Vzhľadom na náš vplyv a skúsenosti sme sa rozhodli tejto úlohy zhostiť. Išlo o prirodzený vývoj,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Jasný signál verejnosti

Po novom sa bude asociácia volať „SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky.“ Udržateľná energetika priamo v názve asociácie jasne deklaruje, že len samotné OZE dnes nestačia a implementácia zelených zdrojov musí ísť ruka v ruke so znižovaním spotreby a zvyšovaním efektivity, decentralizáciou a zvyšovaním energetickej sebestačnosti. 

„SAPI je v slovenskej energetike ustálený pojem. Za roky aktívneho pôsobenia sme si vybudovali silné meno a sme rovnocenným partnerom pri tvorbe legislatívy, aj pri jednaniach so štátnymi orgánmi. Preto sme sa rozhodli známu skratku SAPI ponechať, no súčasne vyslať jasný signál verejnosti, že naše poslanie už nie je len podpora fotovoltiky, ale udržateľnej energetiky ako takej,“ dodáva Ján Karaba. 

SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky mení len názov, ktorý tak má lepšie odzrkadľovať poslanie a aktivity asociácie a súčasne vyslať signál spoločnostiam pôsobiacim v sektore udržateľnej energetiky, aby sa pridali a pomohli tvarovať legislatívne a podnikateľské prostredie. „Naším spoločným cieľom by malo byť čo najvyššou možnou mierou prispieť k dekarbonizácii a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. To sú témy, ktoré rozhodnú, ako bude vyzerať budúcnosť našej planéty,“ uzatvára riaditeľ SAPI.