S-Power Energies expanduje na Slovensko, kde hodlá rozvíjet střešní fotovoltaiku navzdory nepřízni zákonů

Lídr českého trhu střešních solárních elektráren pro rodinné domy, společnost S-Power Energies, nově expanduje na slovenský trh. Rozjezd na novém trhu by měla umocňovat spolupráce se Slovakia Energy – společností z energetické skupiny Bohemia Energy. 

S-Power Energies


Velký potenciál na Slovensku

V České republice spolupráce obou firem úspěšně funguje již několik let. Vzhledem k odlišné legislativě týkající se střešních fotovoltaik však budou možnosti slovenského trhu v porovnání s českým značně omezené. 

„Již několik let v rámci skupiny Bohemia Energy úspěšně nabízíme zákazníkům na českém trhu komplexní řešení solárních elektráren pro domácnosti ve spolupráci s technologickým partnerem 

S-Power Energies. Společně jsme také vyvinuli úspěšnou virtuální baterii Bonus S-POWER, která majitelům střešních fotovoltaik umožňuje prodávat přebytky z vlastní výroby za aktuální tržní ceny. Klientům tak pomáháme využít svůj zdroj energie na maximum,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy, a doplňuje: „Na Slovensku však alespoň prozatím pro takový produkt kvůli odlišným zákonům nejsou podmínky.“

Jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský přesto vidí v novém trhu značný potenciál: „V tuto chvíli budeme testovat možnosti a klientskou odezvu. Po zkušenostech z České republiky, kde letos plánujeme instalovat 1200 fotovoltaik a kde již několik let poptávka meziročně roste o 100 procent, věřím, že bychom se podobného vývoje mohli časem dočkat i u východních sousedů. Zatím máme dokončenou jednu instalaci, dalších několik je rozpracovaných. V roce 2020 cílíme na 200 realizací.

Slovensko domácnostem nedovoluje přetoky

Zásadní rozdíl obou trhů je v přístupu k přetokům energie z vlastního zdroje do sítě. Zatímco v České republice s tím není problém a některé společnosti, včetně Bohemia Energy, nabízejí i možnosti, jak přebytkovou energii prodat do sítě za tržní cenu, slovenské zákony malým lokálním zdrojům na rodinných domech přetoky zakazují.

„Podle rozhodnutí ÚRSO (obdoba českého ERÚ) hrozí slovenským domácnostem za přetoky do sítě dokonce sankce. Distribuční společnosti je podle našich informací zatím neúčtují, avšak nelze je vyloučit. Prozatím se vše řeší výzvou k nápravě – například pořízením baterií. Teoreticky by však neřešení stavu mohlo vést až k odpojení dané domácnosti od sítě,“ vysvětluje Jiří Koudela, ředitel prodeje Slovakia Energy.

V důsledku takto nastavené legislativy na Slovensku nejenže není prostor pro obdobu virtuální baterie Bonus S-POWER, ale dokonce může nastat i bizarní situace, kdy se domácnostem jejich fotovoltaika nepříjemně prodraží.
 
„Zatímco česká domácnost během dovolené díky fotovoltaice může vydělávat, protože má nulovou spotřebu a veškerou vyrobenou energii prodává do sítě, slovenská domácnost musí svou solární elektrárnu před odjezdem vypnout. V opačném případě by za přetoky mohla čelit výrazné pokutě. Pro představu: za 3 kW přetoků hrozí podle výpočtu sankce ve výši necelých 100 eur, tedy asi 2400 korun,“ vyčísluje Jiří Koudela.

Využití dotací na Slovensku značně pokulhává

Zásadní rozdíl obou trhů je i v čerpání dotací. Zatímco česká Nová zelená úsporám často pokryje až 50 procent investičních nákladů, slovenský program Zelená domácnostiam II je zastropován maximální částkou 1500 eur, tudíž zdaleka tolik nezohledňuje výslednou velikost instalace. 

„Pro slovenský trh jsme připravili nabídku několika sestav, které svými technickými parametry i celkovou cenou odpovídají naší nabídce pro české zákazníky. Dotační podpora však na Slovensku dosahuje maximálně 30 procent ceny a domácnosti tak musejí důsledněji počítat, zda se jim tento zdroj vyplatí. Ve srovnání s českým trhem, kde jsou střešní solární elektrárny aktuálně jednoznačně nejvýhodnějším zdrojem, je to zvláštní paradox,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský.

K důsledným propočtům vyzývá slovenské domácnosti i Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA), která doporučuje pořizovat si střešní fotovoltaiku až v okamžiku, kdy odborný posudek potvrdí její výhodnost. Všeobecně jsou na Slovensku prosazovány spíše jiné způsoby úspory energií – od zateplení domu a výměny oken přes výměnu žárovek a spotřebičů až po pořízení dalších podporovaných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární kolektory či kotle na biomasu.

„U všech tří zmíněných zdrojů se daří efektivně čerpat veškeré alokované dotace, zatímco u fotovoltaik se v tomto roce vyčerpalo jen 77 procent vyhrazených prostředků. Reálně nakonec byla využita ještě menší část státní podpory, protože přibližně u třetiny vydaných dotačních poukázek vypršela platnost,“ shrnuje Jiří Koudela.