Roste tlak na schválení protišmejdské novely v původní verzi

Senát na konci srpna schválil novelu energetického zákona s pozměňovacími návrhy a vrátil ji zpět do Poslanecké sněmovny. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vyzývá k odmítnutí senátních změn a ke schválení původní sněmovní verze. Upozorňuje, že sněmovní verze normy je výsledkem usilovné tříleté práce, na níž se kromě Ministerstva průmyslu a obchodu podílel i regulátor, stejně jako oborové a spotřebitelské organizace.

Zdroj: Wikipedia

 

Zbytečná komplikace

„Na sněmovní verzi panuje široká politická shoda. Dokazuje to i hlasování ve třetím čtení ve Sněmovně, kdy pro novelu zvedli ruku poslanci napříč celý politickým spektrem. Přestože mohou být senátní pozměňovací návrhy vedeny dobrým úmyslem, nepřináší posílení práv spotřebitelů, ale naopak novelu jen komplikují,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Za nesmyslný SOCR ČR označuje požadavek na tzv. „adresné a prokazatelné“ doručování oznámení o zvýšení ceny dodávek energií nebo jiných smluvních podmínek. Podle představ senátorů má být cílem 100% nezpochybnitelné informování zákazníků.

Otázkou je, zda o takovou ochranu zákazníci skutečně stojí v situaci, kdy velcí dodavatelé evidují řádově jednotky kusů stížností měsíčně. V praxi by totiž požadavek senátorů znamenal, že by se odhadem až 2,3 milionu spotřebitelů muselo vydat na poštu pro doporučený dopis.

Svaz upozorňuje, že kromě značného nepohodlí by to pro spotřebitele zcela jistě znamenalo i zásah do jejich peněženek. Dodatečné vícenáklady v řádu desítek milionů korun, jež by povinnost adresného rozesílání přinesla, by dodavatelé zcela jistě přenesli na spotřebitele. Každý si již dnes může sám rozhodnout, jakou formu komunikace se svým dodavatelem zvolí a jasně si ji upravit při podpisu smlouvy.

Sporná definice zprostředkování

Za jeden z nejproblematičtějších návrhů v senátní verzi SOCR ČR rovněž považuje úpravu vlastní definice toho, co je to zprostředkování. Cílem původní sněmovní verze bylo netříštit odpovědnost velkých dodavatelů, kteří část svých aktivit vyčleňují do samostatných společností (heslo jedna obchodní značka, jedna odpovědnost a pokuta).

Senátoři naopak požadují, aby např. zákaznické kanceláře nebo call centra dodavatelů energií podléhaly samostatné povinné registrace. V důsledku to znamená, že zákazník po schválení senátní verze bude velmi složitě zjišťovat, kdo za případné pochybení odpovídá – zda dodavatel nebo jeho callcentrum – a po kom má vlastně nápravu požadovat. Dodavatelé přitom již dnes musí na rozdíl od energošmejdů získat pro svou činnost licenci.

„Přestože předvolební kampaň vrcholí, věřím, že se nakonec ve Sněmovně najde 101 hlasů potřebných pro přehlasování komplikací přicházejících ze Senátu. Ještě horší variantou než přijetí senátní verze by však bylo, kdyby novela zcela spadla pod stůl. V takovém případě by energošmejdi získali minimálně další dva roky na své nekalé řádění. Doufejme, že to dnes nehrozí. Potřebu řešit energošmejdy si dnes již uvědomují všichni,“ konstatoval T. Prouza.

Povinný registr zprostředkovatelů

Poslanci schválená novela energetického zákona dává státu účinné nástroje pro boj s energošmejdy a výrazně posiluje práva na ochranu spotřebitelů. Poprvé je v legislativě přesně definováno, kdo je to zprostředkovatel a za jakých podmínek může vykonávat svou činnost.

Mezi hlavní přínosy novely patří povinný registr zprostředkovatelů spravovaný Energetickým regulačním úřadem. Ten ale teprve vznikne a bude trvat několik let, než se trh pročistí. Pro spotřebitele je nicméně mimořádně dobrou zprávou, že už od ledna začne platit mnoho nových opatření, která výrazně posílí jejich práva.

To se týká především povinnosti jednat v zájmu klienta, zrušení neomezených plných mocí či mnohaletých smluv bez možnosti úniku a snadnějšího vypovězení pro spotřebitele nevýhodné smlouvy. Na hlavní přínosy novely energetického zákona upozorňuje web www.smejdumzmar.cz.