Rok 2020 výrobě elektřiny z OZE nepřál, spotřeba energie ale byla překvapivě vysoká

Uplynulý rok přinesl nečekané zvraty také na poli energetiky. Se zavedením opatření proti šíření nového koronaviru se spotřeba elektřiny propadla o skoro desetinu, než začala opět růst a pokles za třetí čtvrtletí se ustálil na hodnotě 1,8 %.

Zdroj: Amper Meteo

Obrázek: Kumulativní výroba z fotovoltaických, větrných, vodních elektráren a spotřeba elektřiny v porovnání s průměrem 2015-2019, Zdroj: Amper Meteo

Nevlídné počasí pro zelenou energii

Podzimní zpřísnění opatření přitom už žádný výrazný propad nepřineslo, meziroční rozdíl spotřeby ve čtvrtém kvartálu dále klesl na pouhé procento. Data společnosti Amper Meteo, která se zabývá predikcemi počasí pro energetický sektor, zároveň ukazují zajímavý vývoj ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Nevídaně kolísavé počasí v průběhu roku 2020 totiž výrobcům „zelené“ energie přidalo nejednu vrásku na čele, v první polovině roku zejména provozovatelům vodních elektráren.

V důsledku mimořádně suché a teplé zimy se totiž v prvním kvartálu výroba elektřiny z vodních zdrojů meziročně propadla o 37,5 %, než se situace obrátila v opak s rekordními srážkami v červenci. Dne 23. října 2020 tak objem od začátku roku vyrobené elektřiny z vodních zdrojů vyrovnal úhrn výroby za rok 2019, a nakonec se za uplynulý rok vyrobilo o 11,5 % více elektřiny než v roce předcházejícím.

Výroba energie z větrných elektráren byla loni v meziročním srovnání jen o 1,2 % či 8 GWh nižší než v roce 2019. V podzimních měsících byl tento rozdíl mnohem výraznější, činil bezmála deset procent. Konec roku však byl nad očekávání větrný, takže výroba z větrných elektráren ve srovnání s prosincem 2019 meziročně stoupla o 13,2 %.

Pokles výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren

Oproti roku 2019 loni klesla také výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, celkově o 5,3 % respektive 122 GWh. K nečekaně vysokému poklesu výroby došlo v letních měsících, meziročně o zhruba osminu.

„Největší relativní rozdíl byl v prosinci, a to o 38 %. Ovšem v posledním měsíci roku je výroba z pochopitelných důvodů obecně nízká. Nejméně elektřiny vyrobily fotovoltaické panely dne 3. prosince, pouhých 137,5 MWh, a to v důsledku zatažené oblohy i sněhu na panelech,“ doplňuje hlavní meteorolog společnosti Amper Meteo Milan Šálek.