Rodí se „nové centrum“ moderní energetiky v Česku

Elektroenergetické datové centrum (EDC) vypisuje veřejnou zakázku na návrh a zavedení IT systému a na poskytování souvisejících služeb v celkové předpokládané hodnotě 1,75 miliardy. Cílem projektu ajišťovat sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení.

Zdroj: Energetické datové centrum

Podpora komunitní energetiky a sdílení energie

O novou zakázku na návrh a zavedení IT systému pro EDC se mohou ucházet dodavatelé, jejichž roční obrat přesáhl v každém z předchozích třech roků 0,8 miliardy korun bez daně.

„V EDC budeme soustřeďovat veškeré informace o výrobě a spotřebě elektřiny na úrovni domácností i velkých firem, o tocích elektřiny či o jejím sdílení. V této souvislosti bude zapotřebí vyměňovat, zpracovávat, třídit, ukládat a zpřístupňovat ohromné množství dat. Právě to bude muset zvládnout nový informační systém, jehož návrh, vývoj, testování a nasazení nyní poptáváme,“ uvedl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

Fungování EDC má umožnit České republice přechod k moderní decentralizované elektroenergetice. Ačkoli se v současnosti o společnosti hovoří zejména v souvislosti s podporou rozvoje komunitní energetiky, zpřístupní také funkce aktivního zákazníka, jako jsou akumulace, flexibilita nebo agregace.

Služby systémové integrace

„Kromě vytvoření a nasazení IT systému do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo by měl vybraný dodavatel po stejnou dobu poskytovat služby systémové integrace. Součástí zakázky je dále aplikační podpora a rozvoj informačního systému EDC po dobu 11 měsíců a poskytování služeb infrastruktury po dobu pěti let,“ upřesnil P. Kusý.

Předložené nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, tedy podle co nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Tento záměr se promítá i do dílčích výběrových kritérií. Ze sta procent připadne 75 procent váhy ve prospěch nejnižší nabídnuté ceny. Zbývajících 25 procent se rozdělí mezi kritéria navázaná na garanci termínu realizace a na zkušenosti týmu dodavatele.

EDC přitom předpokládá, že projekt bude spolufinancován z evropských dotací. V rámci Národního plánu obnovy je pro něj alokováno 800 milionů korun.

„Plně si uvědomujeme veškerá bezpečnostní rizika, proto jsme z výběrového řízení předem vyloučili všechny dodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Budeme také pečlivě vyhodnocovat, zda je dodavatel schopen zajistit dostatečnou úroveň jednotlivých bezpečnostních opatření a zda nepředstavuje riziko pro kybernetickou bezpečnost EDC a jeho IT systém,“ doplnil P. Kusý.

Sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky

Podle energetického zákona má EDC poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky. V praxi to znamená, že nejprve musí umožnit účastníkům trhu registrovat se v nově vytvořeném systému pro nastavení výměny a získáváni dat o sdílení elektřiny.

Následně bude přijímat od provozovatelů distribučních soustav naměřená data z průběhového měření. Z těchto dat bude EDC na denní bázi vyhodnocovat sdílení elektřiny a výstupy bude poskytovat OTE, provozovatelům distribučních soustav a dalším oprávněným subjektům.

Na základě dohod akcionářů a s cílem urychlit start EDC bude ze začátku většina činností společnosti outsourcována. Díky tomu by měl být bez ohledu na průběh výběrového řízení spuštěn provoz tzv. dočasného řešení již k 1. srpnu letošního roku. S plným provozem EDC se počítá od poloviny roku 2026.

Lhůta pro podání žádostí o účast je stanovena na 16. 7. 2024 a je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Detaily zadávací dokumentace jsou k dispozici v Národním elektronickém nástroji pro komplexní administraci a zadávání veřejných zakázek.

V souladu s vyhlášenými podmínkami, běžně užívanou praxí a zvyklostmi nebude EDC poskytovat o průběhu výběrového řízení žádné bližší informace tak, aby nedošlo k ohrožení jeho výsledků.