Rekordní počet požárů fotovoltaik v Česku. Jak se jich vyvarovat?

Rostoucí zájem o fotovoltaické elektrárny (FVE) a energetickou soběstačnost v sobě nese také zvýšené riziko požárů, které vznikají zejména z důvodu neodborné instalace nebo použití nekvalitních a levných komponent. Máme se obávat požárů nebo jsou fotovoltaické elektrárny v ČR bezpečné?

Zdroj: HZS ČR

O bezpečnosti FVE můžete diskutovat s experty již příští týden na odborné fotovoltaické konferenci  Smart Energy Forum, která se koná v říjnu 2023 v Praze. Na tomto eventu bude mít premiéru nový systém Li-Ion Tamer od společnosti Honeywell, který výrazně omezuje vznik požárů na lithiových bateriích.

S počtem FVE roste počet požárů

V České republice bylo v první polovině roku 2023 připojeno 45 197 fotovoltaických elektráren. Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky hasiči vyjeli v roce 2023 ke 45 případům požárů FVE, zatímco v roce 2022 jich bylo 29.
Nárůst počtu požárů tak odpovídá enormnímu počtu instalací, které často bývají zapojeny neodborně a svépomocí. Zde je pak riziko požáru vysoké a majitelům hrozí rozsáhlé škody na majetku.

Pokud se ohlédneme v čase, tak v letech 2011 až 2016 došlo na území České republiky k 62 požárům, které měly souvislost s fotovoltaickými elektrárnami, což představuje průměrně 10 požárů ročně. Podle propočtů HZS ČR představují požáry FVE pouze 0,054 % všech požárů na našem území.

Mezi lety 2018 až 2020 lze vidět také výrazný procentuální nárůst požárů druhého stupně, z 14 % v roce 2018, 26 % v roce 2019 až na 30 % v roce 2020. Tyto údaje korelují se zvyšující se škodou způsobenou požárem.
Pokud se ohlédneme k našim sousedům do Německa, tak zde bylo zjištěno, že počet požárů způsobených solárními tepelnými kolektory za posledních 15 let činil pouze 0,01 %, tedy jedna ze 100 000 instalací.

V případě požáru se škody na majetku pohybují v řádech statisíců až milionů. S tím souvisí i pojištění, které pojišťovny v rámci pojištění majetku nabízí. Zde je však potřeba zpozornit, protože pojistné plnění se nevztahuje na elektrárny, které byly neodborně nainstalovány nebo nemají platnou elektro revizi. V takovém případě pojišťovna neproplatí pojistné plnění a kompletní náklady nese majitel nemovitosti.

Nejčastější příčinou požáru je neodborná instalace

Statistiky kromě počtu požárů dokážou rozklíčovat také jejich příčinu. Až 73 % požárů je způsobeno neodbornou instalací a výrobní vadou komponentů.

Detailní přehled můžete vidět na výše zobrazeném grafu, který shrnuje nejčastější příčiny, ke kterým HZS ČR vyjíždí.

Jak předejít požáru?

Nejčastěji bývají panely namontovány na střeše, což znamená, že přehřátí solárního panelu může mít katastrofální následky. Škody velkého rozsahu způsobil požár skladů společnosti Amazon v USA, ale vídat je můžeme také u nás. V nedávné době hasiči vyjížděli k požárům na rodinných domech, kdy se škody na majetku vyšplhaly k milionům korun.

Nejčastější příčinou vzniku požáru je zkrat. Jak vzniká? Elektřina protékající vodiči spojujícími solární panel s regulátorem nabíjení nebo střídačem způsobí jiskření, které má za následek požár elektrického proudu.

Detektory tepla

Jedním z preventivních a ochranných prvků, který může včas odhalit vznikající požár jsou detektory tepla. Detektory mohou být instalovány v těsné blízkosti panelů, a proto poskytují rychlou a spolehlivou detekci jakéhokoli přehřátí.

Detektor může být součástí širšího systému detekce požárů nebo být zapojen samostatně a vysílá signál přímo řídící jednotce solárního panelu. Díky tomuto vstupu lze aktivovat automatické vypnutí a zastavit napájení dalších panelů.

Druhým nejčastějším místem vzniku požáru je rozvodná skříň, kdy požáry často vznikají neodborným připojením. Je velmi důležité, aby zapojení elektrárny prováděli odborní pracovníci, kteří mají autorizaci na profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů (kód:26-014-H).

V České republice byla založena pracovní skupina Fire, která je složena odborníky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zástupce instalační a servisní společnosti Photon Energy Operations. V rámci pracovní skupiny experti připravili a vydali Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence.

Doporučený postup pro správné provedení protipožárního zabezpečení střešní FVE

 • Při projektování vyhodnocujte rizika stavebních konstrukcí
 • Zjistěte požární odolnost obvodové stěny nebo střechy
 • Prověřte umístění instalace (dodržujte odstup od světlíků, světlovodů nebo vzduchotechnických výústek)
 • Optimalizujte projekt s ohledem na rizika požáru
 • Zachovejte zásahové cesty (platí zejména pro fotovoltaické farmy, kdy je nutné řady panelů v maximální délce 40 m oddělit odstupem 2 m, který je průchozí skrz všechny řady)
 • Integrujte systém FVE do obálky budovy (využití vhodného tepelného izolantu)
 • Přizpůsobte velikost rozvaděče
 • Zajistěte odpovídající ochranu kabeláže
 • Oddělte jednotlivé požární úseky
 • Instalujte bezpečností systémy pro detekci požáru (např. protipožární alarm v rozvaděčích nebo požární signalizace)
 • Provádějte pravidelnou kontrolu
 • Zajistěte čištění chlazení a filtrů ventilace
 • Kontrolujte proudové spoje
 • Monitorujte a vyhodnocujte data

V případě, že zajistíte všechny bezpečnostní prvky, tak je fotovoltaická střešní elektrárna velmi bezpečná a riziko požáru je minimální. Zároveň zajistíte její dlouhodobou a stabilní výkonnost.

O problematice prevence FVE před požáry můžete diskutovat s předními experty na konferenci Smart Energy Forum v Praze.  Nenechte si také ujít premiéru nového systému Li-Ion Tamer od společnosti Honeywell, který výrazně omezuje vznik požárů na lithiových bateriích.