Q CELLS dokončil nový program řízení kvality pro výrobu fotovoltaických modulů ve spolupráci s TÜV Rheinland

Společnost Q CELLS, renomovaný poskytovatel komplexních energetických řešení v oblasti solární energie a skladování energie, tento týden oznámil, že se stala prvním výrobcem solárních modulů, který úspěšně dokončil nový, přísný zkušební certifikační program modulů od TÜV Rheinland.

Zdroj: Q CELLS

Zdroj: Q CELLS

Vyšší standard kvality

Standard FV zkoušek s řízením kvality byl vyvinut společností TÜV Rheinland s cílem zvýšit laťku v oblasti monitorování, testování a rozpoznávání kvality solárních modulů. Pro firmu Q CELLS se FV program řízení kvality stane oficiálním certifikačním standardem společnosti, a to počínaje nejnovější výrobní řadou solárních modulů Q.PEAK DUO-G9.

Firma přijala PV certifikaci s řízením kvality od TÜV Rheinland za účelem posílení své pozice předního poskytovatele kvality v odvětví fotovoltaiky. Nová certifikace  představuje nejen nejrozsáhlejší a nejpřísnější doposud dostupnou metodou, ale je také jedinou certifikací v celém odvětví zahrnující nezávislé a náhodné testování  probíhající ve výrobě, jakož i pravidelné testování materiálu.

Společnost Q CELLS se stala prvním výrobcem solárních modulů, který prošel novým nezávislým standardem FV zkoušek s řízením kvality od TÜV Rheinland díky odhodlanému úsilí podporovat TÜV Rheinland a další průmyslové partnery při vývoji nového certifikačního procesu, který je přínosem pro celé odvětví solární energie.

Firma Q CELLS požádala společnost TÜV Rheinland, aby úzce spolupracovala s jejími odborníky na řízení kvality v největším evropském zařízení na testování solárních článků, v technologickém a výzkumném a vývojovém ústředí firmy Q CELLS v Thalheimu v Německu. Výsledkem je špičkový přístup ke komplexnímu zvyšování úrovně v oblasti kvality, výkonnosti a životnosti fotovoltaických modulů.

Toto společné úsilí při spolupráci spojilo jedinečné zkušenosti zaměstnanců Q CELLS v oblasti řízení kvality, výzkumu a vývoje s odborníky z odvětví testování kvality ze společnosti TÜV Rheinland. Výsledkem je zcela nezávislý zkušební a certifikační program od TÜV Rheinland,  který kontinuálně sleduje kvalitu produktu a jeho trvanlivost již během masové výroby.

Vyšší úroveň testování

Třífázový proces PV certifikace s řízením kvality zavádí zcela nový soubor unikátních, přísných zkušebních standardů. První fáze zahrnuje úvodní kvalifikační test, jenž hodnotí dlouhodobou spolehlivost s použitím dob zkoušek, které jsou až třikrát delší než u standardních zkoušek IEC a UL (včetně 2 000 hodin zkoušek vlhkým teplem, což je dvakrát více než u IEC / UL, a 600 tepelných cyklů – třikrát více než u IEC).

Doplněním těchto rozšířených zkoušek jsou další zkoušky trvanlivosti, obsahující navíc režimy závad, které nejsou zahrnuty ve standardní certifikaci IEC, jako je odolnost spodní vrstvy proti povětrnostním vlivům a dlouhodobá stabilita pájených spojů. Mezi další součásti zkoušek patří rozšířený zátěžový test mechanického zatížení, PID (potential induced degradation, potenciální indukovaná degradace), LeTID (light and elevated temperature induced degradation, degradace indukovaná světlem a zvýšenou teplotou) a UV odolnost spodní vrstvy FV článků.

Druhou fázi procesu FV zkoušek kvality představuje testování FV komponentů přímo ve výrobě. V tomto případě jsou nezávislí zástupci TÜV Rheinland přímo na místě ve výrobě, a to u výrobních zařízeních modulů, aby vybrali vzorky pro testování v rámci probíhající výroby. Tento proces kontroly kvality zaručuje nepřetržité a důkladné testování výrobních procesů výrobce modulů s náhodným vzorkováním v pravidelných intervalech, které provádějí zcela nezávislí pracovníci společnosti TÜV Rheinland.

Třetí a poslední fází kontroly je pravidelný monitoring materiálů a dodavatelů využívaných výrobci. Zde monitorují experti společnosti TÜV Rheinland audity dodavatelů a pravidelně analyzují materiálovou stopu běžně používaných materiálů. Kontinuální monitoring těchto materiálů během masové produkce, a to nejméně na měsíční bází, hodnotí, zda se struktura a složení použitých materiálů udržuje na trvale vysoké úrovni kvality.  Společnosti TÜV Rheinland a Q CELLS věří, že se tento typ inspekce materiálu stane v odvětví fotovoltaiky standardem.

Nový standard testování v oboru

Po konzultaci s firmou Q CELLS jako jedním z poradních sborů v odvětví při vytváření nového FV standardu s kontrolou kvality bere certifikační proces TÜV Rheinland v úvahu nedávné případy závad u solárních systémů, a byl proto navržen tak, aby představoval nový standard kvalitativních parametrů pro celé odvětví. Důležité je rovněž, že FV program s řízením kvality bude dynamický a pravidelně aktualizovaný, jakmile budou schváleny nové zkušební standardy – čímž bude zajištěno, že program nejen nastaví úroveň kvality, ale bude ji také nadále zvyšovat.

Lukas Jakisch, Business Field Manager pro fotovoltaické moduly ve společnosti TÜV Rheinland, říká: „Společnost TÜV Rheinland definovala systém zkoušek, které stanoví další parametry kvality, přesahující standardní úroveň schvalování a kvalifikace bezpečnosti. Dohled ze strany TÜV Rheinland nad výrobním procesem výrobce – kde provádíme zkoušky vzorků odebíraných náhodně každý měsíc – usiluje o nastavení konzistentní úrovně dohledu, se zvláštním zaměřením na spolehlivost produktů a vlastnosti materiálu, jakož i na kontrolu změn dodavatelů.“

Dr. Nicole Nelles, vedoucí úseku Global Quality Management v Q CELLS, dodává: „Firma Q CELLS velice vítá, že se stala prvním výrobcem solárních modulů, který obdržel FV certifikaci s řízením kvality od TÜV Rheinland. Jako první v tomto programu spolupracovala firma Q CELLS velmi úzce s TÜV Rheinland nejen proto, aby byly nastaveny ještě vyšší standardy zkoušek, ale také za účelem vytvoření zcela nových schémat zkoušek tak, aby odrážely zkušenosti tohoto odvětví a vyloučily již známé případy závad a selhání. Díky neustálému dohledu nezávislého zástupce TÜV Rheinland a pravidelným kontrolám dodávaných materiálů se tento program stal v odvětví jedinečným“.

„Nicméně, firma Q CELLS na této úrovni testování kvality nezůstane,“ dodává Dr. Nelles. „Pokračujeme dále v paralelním provádění a vývoji řady dalších zkušebních programů, z nichž každý je navržen tak, aby poskytoval a zajišťoval zlepšení kvality solárních modulů. Cílem je integrovat do FV programu řízení kvality, aby se neustále vyvíjely s dobou. Nastavili jsme standard v odvětví fotovoltaiky a chceme tento standard udržovat i nadále.“