PVLab Brno nabízí v únoru měření voltampérové charakteristiky panelů zdarma

Akreditovaná Zkušební laboratoř CVVOZE, oddělení PVLab Brno, nabízí měření elektrických vlastností a detekci vad fotovoltaických panelů. Laboratoř disponuje slunečním simulátorem švýcarské firmy PASAN.

Zdroj: PVlab Brno

Zdroj: PVlab Brno

 

Bezplatné testování panelů

 

Jedná se o tester PASAN Sun Sim 3C nejvyšší třídy A+/A+/A+ dle normy IEC 60904-9 (nehomogenita záření <1%, dlouhodobá nestabilita záření <1%, spektrum záření ≤ 12,5%). Tento tester pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměří celou voltampérovou charakteristiku fotovoltaického panelu.

 

V průběhu měsíce února 2020 PVLab Brno zájemcům nabízí neakreditované měření fotovoltaických panelů, které bude probíhat stejně jako akreditované měření fotovoltaické voltampérové charakteristiky podle normy ČSN EN 60904-1, ed. 2.

 

Testování panelů bude probíhat dle těchto standardů: Test STC (standart test conditions) – standartní zkušební podmínky – intenzita záření G=1000 Wm-2, teplota FV panelu 25°C, koeficient atmosférické masy AM=1,5. Tester PASAN SunSim 3c.

 

Rozdíl oproti akreditovanému měření je vypracování pouze zjednodušeného protokolu testovaného FV panelu. Pokud při neakreditované zkoušce najdeme vadu, můžete si přiobjednat akreditované měření.

 

Výsledky akreditovaného měření mohou být podkladem pro reklamační řízení jak s výrobci, tak dodavateli dané technologie. Výsledky těchto zkoušek mají mezinárodní platnost dle me­zinárodních norem.

Další informace o měření panelů získáte na webu PVLab Brno.