PV COMP – fotovoltický striedač s nonstop kompenzáciou jalového výkonu

PV COMP je zariadenie na transformáciu DC napätia generovaného na svorkách fotovoltaického panelu na trojfázové AC napätie so schopnosťou kompenzácie jalového výkonu, špeciálne navrhnuté pre spoluprácu s veľkými agregátmi v hybridných systémoch „microgrid“.

Zdroj: Vonsch

Uplatnenie v hybridných systémoch „microgrid

Prúd nevyužitý na výrobu aktívnej energie z FV panelov je možné využiť na kompenzáciu jalového výkonu, a to aj v noci alebo pri oblačnom počasí.

PV COMP 350 je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu sieťového transformátora s pomerom 0,35/11-33 kV.

Meniče PV COMP 350 sú schopné pracovať v širokom rozsahu vstupného napätia – napätia fotovoltických článkov sú v rozsahu od 580 V do 850 V pri nominálnom sieťovom napätí. Výber a konkrétna štruktúra systému je zhotovená podľa špecifík aplikácie FV elektrárne.

Maximálny výkon meniča je 150 kVA, bol zvolený ako optimálny s ohľadom na prevádzkové vlastnosti: modulárnosť riešenia, údržba, servis, čiastočné tienenie FV panelov, počet stringov a porucha časti FV elektrárne.

Hlavné výhody použitia PV COMP:

 • vysoká účinnosť 98.0 % je dosiahnutá vďaka použitiu najmodernejších spínacích prvkov 5-tej generácie IGBT a eliminovaniu vlastnej spotreby na minimum ako aj použitím moderných nízkostratových magnetických obvodov s amorfných kovov a feritopráškových materiálov
 • paralelná spolupráca jednotlivých meničov v automatickom kaskádnom režime zvyšuje dosahovaný výnos o 1,5 až 2%
 • riadený 4-kvadrantový usmerňovač je použitý ako výkonový menič, ktorý svojim riadením zabezpečuje veľmi nízky podiel vyšších harmonických prúdov (THDi max. 3%)
 • úplná reaktívna regulácia, cos φ od 0.00 do 1.00 (obvyklé nastavenie: cos φ = 1), do úplnej kVA hodnoty
 • riadený usmerňovač umožňuje automatické prifázovanie do trojfázovej siete s okamžitým prispôsobením frekvencii a napätiu siete
 • 100% symetria výstupného výkonu a napätia je zabezpečená bez použitia „power balancer“ jednotky
 • optimálne decentralizované riešenie s výhodným pomerom počet meničov / využiteľnosť FV elektrárne / cena
 • vstavané ochranné prvky a DC istenie, zabudované meranie izolačného stavu / unikajúcich prúdov
 • možnosť zapojenia stringov v rozvodných krabiciach s DC vývodom
 • kompaktná jednotka so zabudovaným výstupným stýkačom, odpojenie do 10 ms po strate napätia fázy alebo pri nepovolených stavoch elektrickej siete
 • zabudovaný AC odpojovač na odpojenie zariadenia
 • jednoduché paralelné radenie meničov pre vyšší výkon
 • indikácia výkonu kW a vyrobených kWh za zvolené časové obdobie
 • spĺňa požiadavky distribučných sústav na kvalitu napätia a prúdu, taktiež spĺňa všetky príslušné bezpečnostné požiadavky a normy EMC
 • dizajn s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a efektivitu – životnosť niekoľkonásobne prevyšuje dobu návratnosti, životnosť je predĺžená aj použitím fóliových kondenzátorov a vysokokvalitných ventilátorov
 • možnosť predĺženia štandardnej 2-ročnej záruky
 • komunikačné možnosti pre riadenie nadradeným riadiacim systémom cez RS-485 s možnosťou komunikácie cez Profibus DP alebo Modbus RTU

Opcie:

 • elemetria – vzdialený prístupu k riadiacemu systému elektrárne
 • webová vizualizácia so zabezpečeným prístupom do internetu cez Ethernet, Wi-Fi , 4G
 • automatická notifikácia alarmových stavov a sumárnych prehľadov cez E-mail, SMS, resp. FTP
 • odnímateľný grafický displej

Viac informácií:

–  pozrite si webovú stránku výrobcu.