První vodíkový autobus napájený ze 100% zelenou energii

Rakouská společnost Fronius, která se specializuje na energetická řešení, opět dokazuje svoji průkopnickou roli v oblasti dodávek obnovitelné energie. V hornorakouském Welsu byl dnes zahájen dvoutýdenní testovací provoz vodíkového autobusu.

Zdroj:: Fronius

Unikátní projekt

V rámci tohoto ukázkového projektu, který je v Evropě zcela ojedinělý, tankuje autobus prostřednictvím zařízení Fronius Solhub zelený vodík, který se místně vyrábí ze solární energie.

Za přítomnosti mnoha politických a hospodářských představitelů byl zahájen testovací provoz autobusu Solaris Urbino 12 Hydrogen. Tento vodíkem poháněný autobus se bude dva týdny používat pro místní veřejnou dopravu ve Welsu.

Ve výzkumném a vývojovém středisku společnosti Fronius v Thalheimu u Welsu denně natankuje přibližně 13 kg vodíku vyrobeného pomocí solární energie. Doplnění paliva trvá asi 15 minut a autobus s ním v závislosti na podmínkách provozu ujede minimálně 160 km1.

„Nejlepší je, že jedinými produkty chemické reakce v palivovém článku jsou teplo a vodní pára, které fungují jako jakási minielektrárna. Tankování vodíku je rychlé, pohodlné a téměř se neliší od tankování dieselového vozidla,“ s nadšením říká Anna Mejer, generální ředitelka společnosti Solaris Bus.

„Jsme rádi, že jsme součástí tohoto jedinečného projektu. Zařízení Solhub je kompletním řešením na klíč, které umožňuje vyrábět zelený vodík na místě a používat ho k pohonu vozidel s palivovými články. Tím se nám podařilo udělat další krok k uskutečnění naší vize 24 hodin slunce. Solhub má obrovský potenciál pro podniky i obce, které mají klíčovou funkci při plánování a realizaci dodávek energie budoucnosti,“ vysvětluje Martin Hackl, Global Director obchodní jednotky Solar Energy, Fronius International GmbH.

Společnost Fronius se při testování zaměřila především na zvyšování povědomí o potřebě lokální výroby zeleného vodíku a na prokázání jeho praktičnosti. „Ukazujeme, že tato technologie funguje a je už vhodná pro každodenní použití,“ říká Thomas Rührlinger, Business Development Hydrogen Solutions, Fronius International GmbH.

Řešení pro klimaticky neutrální budoucnost

Zelený, tedy obnovitelný vodík je hlavním faktorem dekarbonizace, a tím i dosažení klimatických cílů. „Největší výzvou přitom je dostupnost zeleného vodíku. Řešením tohoto problému je Fronius Solhub, protože vyrábí zelený vodík pomocí solární energie přímo na místě,“ vysvětluje Martin Hackl.

Díky tomu odpadají dlouhé, klimaticky škodlivé přepravní a dovozní trasy a zároveň je zajištěna výroba vodíku bez emisí CO2. V budoucnu budou společnosti, jako je například SAN Group, vyrábět přímo ve svém areálu až 100 kg zeleného vodíku denně.

Zařízení Solhub od společnosti Fronius představuje modulární portfolio řešení pro propojování sektorů a skladování obnovitelné energie. Udržitelný a místně vyráběný vodík má velký potenciál stát se důležitou součástí energetické transformace a umožnit vytváření domácí přidané hodnoty a regionálních obchodních modelů.

„V příštích několika letech očekáváme velký počet dalších realizací u zákazníků z řad obchodních a výrobních společností, obcí a dopravních podniků, ale také z oblasti logistiky a cestovního ruchu, z řad provozovatelů speciálních vozidel a v rámci komunit využívajících obnovitelné energie,“ prozrazuje T. Rührlinger.

Optimální rámcové podmínky pro realizaci tohoto prvního projektu 100% udržitelné vodíkové mobility byly vytvořeny díky silné kooperaci poskytovatelů mobilních služeb a komerčních podniků. Partnery projektu jsou kromě společnosti Fronius také společnosti Wels-Linien, Sabtours, Solaris Bus a spolková země Horní Rakousko.