Bez dotací: Škoda-Auto zezelená díky PPA smlouvě na dodávku elektřiny z větrných a solárních elektráren

Zdroj: ŠKO-ENERGO s.r.o.

První velká zelená PPA

Společnosti ŠKO-ENERGO a Ambient Energy uzavřely výjimečný kontrakt o dlouhodobém odběru elektřiny vyrobené z větrné energie přímo konkrétními zdroji. Jedná se o první korporátní smlouvu v České republice fungující na tomto principu PPA. První dodávky elektřiny z větrného parku do ŠKO-ENERGO a automobilky ŠKODA AUTO začnou proudit na začátku roku 2023. 

Podobný projekt s využitím solární energie je v současnosti dokončován na střechách areálu ŠKODA AUTO, kde vznikne v krátké době největší střešní solární elektrárny v Česku o výkonu 2,3 MWp. Výstavbu této elektrárny a dodávku solární elektřiny zajistí koncern ČEZ a.s. v rámci PPA smlouvy pro společnost ŠKO-ENERGO.

V rámci dlouhodobého kontraktu na dodávku zelené energie vznikne nový zdroj obnovitelné energie na severní Moravě. Ve větrném parku Moravice – Melč jsou aktuálně dvě větrné elektrárny, čtyři nové pro ŠKO-ENERGO se budou teprve realizovat.

Zajištění proti zdražení elektřiny

Uzavřením smlouvy získává společnost ŠKO-ENERGO dlouhodobou fixaci nákladů za elektřinu, minimalizuje rizika kolísání cen elektřiny a především opět naplňuje svoji strategii šetrného přístupu k životnímu prostředí. Hodnota kontraktu uzavřeného na dobu 20 let přesahuje 1 miliardu korun. Kontrakt na 20 let umožní dlouhodobou fixací nákladů a minimalizací rizika kolísání cen na principu PPA (Power Purchase Agreements). Smlouvy typu PPA umožňují odběratelům energie uzavírat dlouhodobé smlouvy o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie.

„Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo uzavřít obchod, díky kterému může vzniknout nový velký ekologický zdroj elektřiny bez provozní podpory státu. O to více, že dlouhodobým odběratelem této elektřiny není nikdo jiný než ŠKO-ENERGO – dceřiná společnost ŠKODA AUTO. PPA obchody jsou jednou z cest k decentralizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů. Fungují skvěle například ve Spojených státech a mohly by být úspěšné i v České republice,“ uvádí Ladislav Seidler, člen správní rady společnosti Ambient Energy.

Právě společnost Ambient Energy, která se specializuje na výkup a dodávky ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů, bude dodavatelem zelené energie pro ŠKO-ENERGO a provozy automobilky. Výstavbu větrného parku zajistí společnosti ze skupiny Micronix Group.

„Pro ŠKO-ENERGO byla ekologie vždy klíčovým tématem. Věříme, že dostojíme závazku stát se ve výrobě elektrické energie a tepla uhlíkově neutrálními podle našich plánů a strategie a v souladu se strategií našeho hlavního zákazníka ŠKODA AUTO. Cílíme na obnovitelné zdroje energie a usilujeme o jejich diversifikaci,“ konstatuje Ing. Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO.

„Dlouhodobě využíváme v naší teplárně biomasu a modernizujeme provoz tak, abychom její podíl navýšili, spolupracujeme na projektech střešních fotovoltaických elektráren v automobilce a nově na projektu využívání větrné energie. Průběžně hledáme nové možnosti alternativních zdrojů z různých oblastí energetiky,“ dodává Ing. Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO.