První česká plovoucí fotovoltaika může navýšit výkon až na 1 MWp

Po ročním testování energetici společnosti ČEZ zečtyřnásobili výkon první české plovoucí fotovoltaické elektrárny z 21,7 na 87 kWp a připojili ji do sítě. Osm řad monokrystalických panelů na stříškách s orientací východ-západ bez problému funguje při až 9metrovém kolísání hladiny během cyklů přečerpávací elektrárny.

Zdroj: ČEZ

Unikátní projekt

Štěchovická plovoucí fotovoltaika má ověřit plavební vlastnosti nosné konstrukce pro případné nasazení tohoto typu fotovoltaik v budoucích velkých parcích. Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až 6 GW.

Štěchovická přečerpávací elektrárna je významným zdrojem rychlé energie, kterou dokáže dodat během několika desítek vteřin. Pokud je v energetické soustavě přebytek elektřiny, využívá ji k načerpávání vody z Vltavy do horní nádrže na kopci Homole.

V čase nedostatku energie naopak údolní turbína po čtyři hodiny proměňuje vodu proudící přivaděčem z horní nádrže v elektřinu pro tisíce středočeských domácností.

Po 75 letech provozu ve službách české energetiky teď na hladině nádrže definitivně zdomácněla další elektrárna. Celkem 192 fotovoltaických panelů udržuje nad hladinou 144 vzduchem plněných plováků.

Výkyvům počasí a stálému kolísání hladiny během přečerpávacích cyklů čelí celá konstrukce díky kolečkovým pojezdům s ližinovým upevněním ke stěnám nádrže.

Smysluplná alternativa vůči pozemním instalacím

„Rostoucí efektivita nové generace fotovoltaických panelů skokově zvýšila potenciál tohoto obnovitelného zdroje. V dalších letech chce ČEZ postavit tisíce MW výkonu právě ve fotovoltaikách. Plovoucí elektrárny jsou alternativou k záboru pozemků, pomáhají zlepšovat kvalitu vody, snižují její odpařování z krajiny a jejich demontáž je snazší než u pozemních konstrukcí s nosnými piloty v zemi. Štěchovická fotovoltaika teď dostává šanci ukázat tyto výhody v praxi. V budoucnu by podobné elektrárny mohly fungovat na technologických nádržích a dalších vodních plochách, a nezabíraly by tak zemědělskou půdu,“ říká Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Přečerpávací elektrárna byla spuštěná už v roce 1947 a komplexně zmodernizovaná v roce 1996. Na stoprocentní výkon zvládne najet za pouhé tři minuty od povelu dispečera. Během čtyř hodin umí dodat až 200 MWh elektřiny a pomoci tak stabilizovat českou energetickou soustavu.

„Po vyhodnocení provozu zvážíme na štěchovické horní nádrži případnou stavbu fotovoltaiky o výkonu až 1 MW. Pokud další výzvy Modernizačního fondu budou věnovat pozornost i plovoucím fotovoltaikám, budeme už vybaveni potřebnými zkušenostmi z praktického provozu,“ dodává Jan Kalina.