Video: Prvé certifikované batériové úložisko poskytujúce FCR služby v krajinách V4

Spoločnosť Pixii vyvíja modulárne batériové úložiská s unikátnymi škálovateľnými meničmi, vďaka ktorým je možné aj počas prevádzky promptne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. V októbri 2022 bolo na Slovensku ako vo vôbec prvej z krajín V4 spustené do prevádzky stand-alone batériové úložisko pozostávajúce z 25 batériových systémov Pixii PowerShaper s celkovým výkonom 1,25 MW a kapacitou 1,2 MWh.

Zdroj:Pixii

Navýšenie výkonu

Momentálne prebieha inštalácia druhej časti projektu, ktorá obsahuje 26 batériových systémov Pixii, čím po spustení dôjde k navýšeniu výkonu na celkových 2,55 MW a kapacita dosiahne 2,45 MWh. Úložisko poskytuje službu FCR, ktorá je súčasťou primárnej regulácie v balíku podporných služieb prenosovej sústavy.

Batériové úložisko je umiestnené v areáli bývalého závodu ZŤS Martin, pričom frekvenčné služby poskytuje pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu a tým prináša aj pozitíva pre koncového zákazníka vďaka stabilnejšej dodávke elektriny.

„Kvôli zvýšenému dopytu po podporných službách aktuálne prebieha druhá časť inštalácie dodatočných 26 systémov Pixii PowerShaper, čím kapacita dosiahne až 2,45 MWh. Každý systém má špičkový výkon 50 kW a úložnú kapacitu 48 kWh. Systémy sú zapojené paralelne a riadené jedným distribučným kabinetom, čím sa do veľkej miery zjednodušilo ovládanie aj inštalácia. Výhodou decentralizovaného riešenia je vyššia stabilita batériového úložiska a odolnosť voči výpadkom,“ vysvetľuje Peter Hutka, Services Manager v slovenskej pobočke Pixii.

Podporné služby pre distribučné spoločnosti

„Ďalšou z výhod tejto inovácie je schopnosť reagovať mimoriadne rýchlo na to, čo sa deje v sústave. Preto je technologicky najvýhodnejšia na primárnu reguláciu energií. Cez vlastný terminál je pripojená priamo na spoločnosť SEPS a vďaka softvéru dokáže vyhodnotiť a predvídať situáciu na trhu, “ dodávajú Marián Smik a Michal Pňaček, konatelia spoločnosti GreenBat, ktorá celú inštaláciu zastrešovala a je majiteľom a prevádzkovateľom batériových systémov

Pixii PowerShaper je modulárne úložisko s najnižším možným výkonom 10 kW. Horný limit je obmedzený iba želaním klienta a jeho finančnými možnosťami. Proces nabíjania a vybíjania tohto inovatívneho batériového úložiska sa riadi na základe odchýlky frekvencie v sústave.

„Ak je v sústave vysoká frekvencia, nabitím tejto našej batérie ju dokážeme znížiť. Okrem FCR služieb vie systém ponúknuť aj optimalizáciu odberových taríf a profilov spotreby zákazníka, uloženie fotovoltickej energie pre neskoršiu spotrebu či poskytovanie činného výkonu na základe okamžitej spotreby,“ upresňuje Peter Hutka.

„Podporné služby pre distribučné spoločnosti zahŕňajú okrem prispôsobenia frekvencie aj udržiavanie napätia a vyrovnávanie fáz. Pre výrobné spoločnosti je zaujímavá aj možnosť kompenzácie jalového výkonu a optimalizácia spotreby paliva generátorov. Systém Pixii vie taktiež zabezpečiť stály výkon všetkých nabíjačiek elektromobilov aj v čase nabíjania viacerých vozidiel v rovnakom čase. Batérie navyše vedia pomôcť aj tam, kde navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity nie je fyzicky možné. Pokiaľ ide o krátke výkonové špičky je ideálny riešením práve batériové úložisko. V čase špičkového odberu vie dodať extra výkon a vyčerpaná kapacita v batérii sa potom doplní v čase nižšej spotreby,“ dodáva Hutka.

Proces nabíjania a vybíjania inovatívneho batériového úložiska v Martine sa riadi na základe odchýlky frekvencie v sústave.

„Ak je v sústave vysoká frekvencia, nabitím tejto našej batérie ju dokážeme znížiť. Naopak, pri nízkej frekvencii zase vieme dodať energiu do elektrizačnej sústavy. Práve batériové úložiská, ktorých využívanie uľahčili aj nedávne legislatívne zmeny, môžu výrazne pomôcť našim zákazníkom zvládnuť všetky energetické výzvy, ktorým aktuálne na trhu čelíme,“ uzatvárajú konatelia spoločnosti GreenBat.

Ako vyzerá projekt batériového úložiska v Martine si můžete prohlédnout na tomto videu si môžete pozrieť v tomto videu:

O spoločnosti Pixii:

Pixii AS bola založená v roku 2018 v Nórsku a špecializuje sa na vývoj modulárnych a škálovateľných batériových úložísk energie. Spoločnosť má sídlo v Nórsku a globálny dosah vďaka sieti pobočiek, zastúpení a obchodných partnerov. V Nórsku prebieha vývoj modulov a softvéru, slovenská pobočka Pixii s.r.o. pôsobí v Liptovskom Mikuláši od apríla 2021 a zaoberá sa vývojom dizajnu a konfiguráciou systému podľa zákazníckych špecifikácií, zabezpečuje inštaláciu a poskytuje celosvetový zákaznícky servis.

Na Slovensku úzko spolupracuje so spoločnosťou MTS, spol. s r.o., ktorá zabezpečuje výrobu. Úložiskový systém PowerShaper (tzv. kabinet) pozostáva z riadiacej jednotky, maximálne 15 škálovateľných meničov PixiiBox a až do 10 batérií pričom každý kabinet je skonštruovaný na mieru zákazníka. Pri zmene požiadaviek na jednotlivé funkcionality je možné meniče a batérie pridať alebo odobrať a jednoduchou konfiguráciou zabezpečiť bez dodatočných nákladov rýchly prechod na novú funkcionalitu.