PRŮZKUM: Jaké jsou zkušenosti Čechů s instalovanou fotovoltaikou?

Každý desátý Čech si pořídil vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Polovina vlastníků fotovoltaických systémů s nimi už řešila nějaký problém. Uvedl to průzkum, který provedla Generali Česká pojišťovna.

Zdroj: ČEZ

Významný růst trhu fotovoltaik

V minulém roce zaznamenala Česká republika další významný nárůst v počtu nově instalovaných fotovoltaických panelů. Největší část loňských instalací tvořila zařízení na rodinných domech, namontováno na ně bylo přibližně osmdesát tři tisíc fotovoltaických elektráren (FVE).

Generali Česká pojišťovna zjišťovala názory české veřejnosti na oblast alternativních zdrojů. Kromě jejich využívání průzkum zkoumal i znalosti či obavy spojené s tímto alternativním zdrojem energie.

Podle průzkumu si lidé umísťují baterie pro akumulaci energie nejčastěji v technické místnosti, garáži a sklepě. Na instalaci fotovoltaických panelů svépomocí by si trouflo 13 % Čechů.

V kontextu problematiky FVE je důležité zmínit i možná rizika, včetně potenciálních hrozeb, které mohou vzniknout vlivem živelných událostí nebo nesprávnou instalací a manipulací.

Rostoucí popularita alternativních zdrojů energie

Podle průzkumu Generali České pojišťovny využívá vlastní alternativní zdroje energie již čtvrtina Čechů (25 %). Na popularitě stoupají především tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny (FVE), které jsou díky příznivějším pořizovacím cenám a zejména dotacím mnohem dostupnější než dříve.

Fotovoltaiku má již podle průzkumu nainstalovanou 10 % dotázaných. Rostoucí popularitu potvrzuje i fakt, že z těch, kteří FVE zatím nemají, uvažuje o jejím pořízení v blízké budoucnosti každý desátý (9 %).

„Instalace FVE u rodinného domu je analogické opatření k jakékoliv stavební úpravě nebo pořízení jakéhokoliv technického zařízení např. tepelného čerpadla. Jde o investici, která reálně zvyšuje cenu pojištěné stavby. Na to by měli klientky a klienti reagovat kontrolou pojistné částky a případně jejím navýšením,“ vysvětluje Jana Flajšarová, senior manažerka neživotního pojištění Generali České pojišťovny.

Jaké jsou zkušenosti s fotovoltaikou?

U fotovoltaických systémů je kromě jiného nezbytné věnovat pozornost skladování baterií pro zajištění jejich efektivního a bezpečného fungování. Z průzkumu vyplývá, že Češi nejčastěji skladují (nebo by skladovali) baterie v technické místnosti (35 %), garáži (13 %), sklepě (12 %), ale i venku (9 %). 

Zajímavý je i přístup v momentech, kdy majitelé FVE opouští na delší dobu své domovy. Baterie v takovém případě vypíná 12 % dotázaných, dalších 43 % je přepíná do režimu úspory energie. 

Necelá polovina (49 %) respondentů přiznala, že alespoň jednou řešila nějaký problém s fotovoltaikou, z nichž v 48 % případů vyžadovala komplikace přímo zásah servisu.

Správná instalace a manipulace

V době, kdy se stále více domácností rozhoduje pro přechod na obnovitelné zdroje energie, je klíčové zdůraznit potřebu odborné instalace fotovoltaických systémů. Správná instalace a manipulace nabízí bezpečný a efektivní způsob, jak snížit energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

V průzkumu Generali České pojišťovny však 13 % Čechů přiznalo, že by si trouflo na instalaci FVE bez profesionální pomoci, 67 % dotázaných však takovou možnost jednoznačně odmítlo.  

„Schválení zařízení pro český trh, stejně jako profesionální instalace v souladu doporučeními výrobce či adekvátní obsluha jsou u FVE naprosto klíčové pro řešení případných pojistných událostí. Majitelé FVE by si měli být vědomi potenciálních rizik a neměli by u takto vysoké investice podcenit výše zmíněný přístup. V opačném případě může pojišťovna při řešení škody korigovat výplatu pojistného plnění,“ upozorňuje Iva Gažová, senior manažerka likvidace pojistných událostí z neživotního pojištění Generali České pojišťovny. 

Fovoltaika vs. požáry či živly

Češi mají v souvislosti s fotovoltaikami obecně největší obavu z nesprávného zapojení zařízení (61 %), nekvalitních materiálů (52 %) a zmiňují i lidský faktor (36 %). Na konkrétní dotaz, přiznává 43 % respondentů také obavu z požáru. 

Co se týče samotných částí fotovoltaiky, nejsnáze podle lidí může být zdrojem požáru baterie (42 %), následovaná elektrozařízením (26 %) a kabeláží (17 %). 

V případě požáru fotovoltaiky by 63 % lidí zavolalo hasiče a snažilo se omezit škody, 34 % by se evakuovalo a čekalo na profesionální pomoc. 

Každý desátý (13 %) respondent přiznal, že by nevěděl, jak se v případě požáru zachovat. Z pohledu pojišťovny je přitom nutné připomenout, že stejně jako každý jiný požár i ten u FVE musí být oznámený hasičům.

Ze zkušeností přitom víme, že pokud k požáru dojde, následky jsou podstatně vyšší než v případě například živelných událostí. Ročně se přitom setkáváme s jednotkami případů, ale jejich počet poroste s tím, jak se zvedá počet instalovaných FVE, popisuje praxi Iva Gažová.

Jsou to i živly, které fotovoltaiku (a zejména její panely) ohrožují. Z průzkumu vyplynulo, že pro 48 % dotázaných představují rozmary počasí skutečnou hrozbu. Mezi nejčastěji zmiňované projevy, které v lidech vzbuzují obavy, patří kroupy, pády stromů, blesky i následky vichřice.