Průlom: Obnovitelné zdroje energie dominovaly ve výrobě elektřiny v roce 2023

Podle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) se v roce 2023 staly obnovitelné zdroje energie (OZE) v EU nejdůležitějším zdrojem výroby elektřiny. Podíl OZE na výrobě elektřiny v minulém roce dosáhl 44,7 %.

Zdroj: Eurostat

Pokles výroby energie z fosilních zdrojů

V roce 2023 dominovaly výrobě elektřiny OZE v zemích Evropské unie (EU). V minulém roce OZE  vyrobily v EU 1,21 milionu gigawatthodin (GWh), což představuje nárůst o 12,4 % ve srovnání s rokem 2022. 

Naopak, v roce 2023 se snížil v EU podíl vyrobené elektřiny z fosilních paliv. Dodávky elektřiny vyrobené ze zemního plynu v  EU se snžily na 12,8 milionu terajoulů (TJ), což představuje pokles o 7,4 % ve srovnání s rokem 2022. Jedná se vůbec o nejnižší hodnotu od roku 1995. 

Ještě větší pokles vyrobené elektřiny byl zaznamenán v případě uhelných elektráren. Výroba elektřiny z hnědého uhlí poklesla o 24,2 % a z černého uhlí klesly o 20,4 %. Obě hodnoty jsou nejnižší za celou svoji historii, kterou sleduje Eurostat.

Také těžba ropy a výroby ropných produktů poklesla v roce 2023 meziročně o 1,5 %.

Pozoruhodný úspěch

Jak potvrzují datu Eurostatu, OZE v roce 2023 získaly vedoucí postavení ve výrobě elektřiny, přičemž jejich podíl dosáhl 44,7 % na celkové výrobě elektřiny v zemích EU.

„Jedná se Jedná se o pozoruhodný úspěch, který ukazuje rostoucí potenciál a konkurenceschopnost čistých zdrojů energie. Společnost Sungrow je jako přední dodavatel systémů fotovoltaických střídačů a řešení pro ukládání energie a nabíjení elektromobilů je hrdá na to, že se může podílet na této zelené transformaci. Našim zákazníkům v celé Evropě dodáváme vysoce kvalitní produkty a služby, které jim pomáhají využívat sílu Slunce a snižovat uhlíkovou stopu,“ říká Europe.

Společnost Sungrow Europe má více než 26 let zkušeností s vývojem a výrobou t fotovoltaických střídačů. „Naše výrobky jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti,“ dodává

„Věříme, že obnovitelná energie je budoucností výroby energie, a jsme odhodláni inovovat a rozšiřovat naše portfolio, abychom uspokojili rozmanité potřeby našich zákazníků a partnerů. Zveme vás, abyste se připojili k našemu poslání učinit svět čistším a světlejším místem. Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte a získejte více informací o našich produktech a řešeních,“ uzavírá