Průlom: Fotovoltaika se stane povinnou součástí budov od roku 2026

Zdroj: Evropská Komise

Poslanci Evropského parlamentu včera schválili povinnost instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) na budovách v rámci evropské směrnice o energetické náročnosti budov  (EPBD). Nová povinnost vstoupí v platnost postupně od roku 2026 ve všech členských státech Evropské unie.

Fotovoltaika jako povinnost

Právní předpisy byly neformálně schváleny již v prosinci 2023. Nyní je již jen musí potvrdit ministři EU na nadcházejícím zasedání Rady, aby se  mohla nová směrnice o energetické náročnosti budov  transponovat do legislativy členských zemí EU.

V praxi to znamená, že FVE musí být součástí stavebních prací. Navíc, veřejné instituce musí na své budovy zpětně instalovat FVE, přičemž v platnost vstoupí postupně od roku 2026. 

Nová směrnice bude vyžadovat:

  • Instalace FVE na nových komerčních a veřejných budovách do roku 2026
  • Instalace na komerčních a veřejných budovách, které projdou příslušnou renovací od roku 2027
  • Instalace FVE na nových obytných budovách od roku 2029
  • Instalace FVE na stávajících veřejných budovách do roku 2030.

Nový milník

„Evropský parlament včera přijetím nové směrnice o energetické náročnosti budov, která se týká využívání solární energie,  dosáhl významného milníku v urychlení zavádění obnovitelných zdrojů. Od roku 2026 se bude v EU vyžadovat instalace FVE na značné části fondu budov. Nový tzv. „Solární standard EU“ dává moc do rukou občanů a zakotví přechod na energetiku v místech, kde spíme, pracujeme a žijeme,“ řekl Jan Osenberg, Seniorní politický poradce v Evropské solární asociaci.

S ohledem na fakt, že distribuční síť nedrží krok s energetickou transformaci, instalace výroben zelené energie v místech spotřeby pomůže rozvoji distribuční síti, protože se vyrobené elektřina bude spotřebovávat na lokální úrovni. Navíc, výroby solární energie na střechách poskytne občanům informace a technické možnosti, aby elektřinu využívali chytře. Mohou tak zjistit, kdy vyrábějí více elektřiny, a podle toho upravit svou spotřebu.

Technické nastavení si ale členské státy stanoví samy a bude se odvíjet od národní legislativy. Stále bude brána v potaz nákladově-optimální úroveň.

Již dnes se staví energeticky velice úsporné budovy, tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), kde se energetická náročnost pohybuje obvykle mezi 60 a 90 kWh/m2 za rok, přičemž se tato hodnota liší pro každou konkrétní budovu.

Jedná se o celkovou primární neobnovitelnou energii spotřebovanou na vytápění, ohřev vody, osvětlení či chlazení. Při pohledu do průkazu energetické náročnosti odpovídá nZEB standard zhruba polovině kategorie B. Požadovaného energetického standardu lze dosáhnout již samotným architektonickým návrhem.