Projekt Symbizon: V Holandsku zkouší pěstovat plodiny pod solárními panely

Zemědělská půda může kromě pěstování plodin posloužit současně i k výrobě solární energie. Tento nový koncept testuje v Holandsku „švédský ČEZ“- energetická společnost Vattenfall. Cílem nového projektu je prokázat, že tzv. „agrovoltaika“ je správnou cestou pro symbiózu zemědělství a energetiky.

Zdroj: Wikipedia

Sázka na rozvoj agrovoltaiky

Švédská energetická firma Vattenfall již získala povolení k výstavbě netradiční solární farmy v nizozemském Almere. V rámci projektu pod názvem Symbizon  bude na bázi agrovoltaiky společnost Vattenfall testovat, jak v praxi bude fungovat propojení výroby solární energie s farmářstvím. Obor, který propojuje obnovitelné zdroje se zemědělstvím, se nazývá agrovoltaika, někdy se mu také říká AgriPV.

Na projektu Symbizon bude Vattenfall ve spolupráci s dalšími partnery ověřovat funkčnost kombinace solární farmy s tzv. „pásovým zemědělstvím“. Cílem je získat nové poznatky a vědomosti o efektivním využívání půdy v kombinaci s fotovoltaikou.

Podle společnosti Vattenfall má nizozemská veřejnost výhrady vůči umístění solárních panelů na polích. Cílem projektu Symbizon je ukázat, že chytrá kombinace solárních panelů a pásového obdělávání půdy zachovává půdu pro produkci potravin, zlepšuje její ekologické vlastnosti a zároveň přináší pozitivní ekonomické výsledky z výroby solární energie pro společnost Vattenfall i pro zemědělce.

Využití technologie bifaciálních panelů

Projekt Symbizon by měl trvat čtyři roky. Nacházet se bude východně od Amsterdamu ve městě Almere. Finanční náklady by mělo zaplatit nizozemské ministerstvo hospodářství a politiky v oblasti klimatu.

Annemarie Schoutenová, vedoucí solárního rozvoje společnosti Vattenfall v Nizozemsku, vysvětlila, jak by měl celý projekt vypadat: „Na solární farmě chceme střídat řady panelů s pásy, kde se pěstují různé plodiny pro ekologické zemědělství. To znamená, že se na hektar instaluje mnohem méně solárních panelů, než je obvyklé.“

Schouten upřesnila, že firma použije oboustranné solární panely, aby byl zajištěna maximální účinnost při výrobě solární energie. Díky tomu by se mělo podařit zachytit odražené světlo z půdy, plodin a přilehlých řádků na zadní stranu solárních panelů a použít je k výrobě sluneční energie.

Vattenfall počítá také s tím, že solární panely se zároveň budou otáčet za sluncem pomocí naklápěcích zařízení (tzv. trackerů), aby se zvýšila produkce energie. Kapacita parku se podle Vattenfallu odhaduje na 0,7 megawatt-peaku.

Projekt pod dohledem vědců

O realizace projektu Symbizon by se mělo rozhodnout do konce roku 2021. Pokud Vattenfall dostane „zelenou“, stavební práce začnou v roce 2022.

Do jeho realizace se zapojí se více zúčastněných stran. Mezi ně například patří nezávislá výzkumná organizace TNO, která by mimo jiné vyvinula „solární sledovací algoritmus“, který by monitoroval výnosy energie a plodin.

Kromě TNO bude účinky solární farmy sledovat i Univerzita v Aeres, která se se kromě výnosu plodin zaměří i na případné choroby rostlin a obtížnost využití pro farmáře.

Důležitý milník pro rozvoj agrovoltaiky

„Udělení stavebního povolení je pro projekt Symbizon důležitým milníkem,“ říká Annemarie Schoutenová ze společnosti Vattenfall. „Nyní je jasné, že projekt může být realizován, což společnost Vattenfall potvrdí do konce roku 2021. V případě kladného rozhodnutí, bude výstavba zahájena počátkem roku 2022.“

Symbióza výroby energie ze solárních panelů a zemědělské činnosti na orné půdě existuje již mnoho let. Například Německo má v tomto oboru bohaté zkušenost. V minulosti uvedlo do praxe projekt Next2Sun, který byl postavený na svislých solárních panelech, které umožňovaly pěstování v řadách.

Kouzlo agrovoltaiky spočívá právě v tom, že „umožňuje dvojí využití půdy pro sklizeň zemědělství a sluneční energie.“ Propojení zemědělství a solární energetiky se testuje i v jiných zemích, například ve Francii či Itálii, kde se solární panely umisťují i do vinic.