Projekt Smart Energocentrum Ivančice se stal chytrým městem roku 2023

Zdroj: ČEZ

Skloubení různých technologií

Získané informace pak budou uplatněny pro modernizaci tepláren v dalších městech České republiky. Konkrétně jde o simultánní využívání plynových kotlů, kogenerační jednotky, elektrokotlů, tepelných čerpadel, fotovoltaiky, bateriového úložiště, dobíjecí stanice pro elektromobility a prvků chytrého řízení sítí. Právě dobré skloubení těchto technologií slibuje nejvyšší efektivitu výroby elektřiny a tepla a nižšího dopadu na životní prostředí. Soutěž pořádá Smart City Innovations Institut.

„Vítezství v soutěží je oceněním celkové snahy ČEZ ESCO pomáhat firmám i obcím optimalizovat jejich energetické a tepelné hospodářství. Je to pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna, čeká nás modernizace teplárenství v mnoha městech, a právě v Ivančicích nyní využíváme co nejširší paletu energetických zařízení, abychom našli co nejlepší způsob, jak je možné je zkombinovat. Věřím, že získané informace pomohou jak Ivančicím, tak dalším českým a moravským městům,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Bateriový systém z vysloužilých akumulátorů z elektromobilů

„Díky partnerství s ČEZ ESCO se Ivančice zařadily mezi vůbec první města, která jdou takto komplexní inovativní cestou a věřím, že budeme inspirovat i další radnice nejen v našem regionu. Pro město je tento projekt zlomový z hlediska efektivnějšího hospodaření s energiemi. Je to pro nás důležité i s ohledem na lepší předvídatelnost nákladů na elektřinu a teplo,“ dodává starosta Ivančic Milan Buček.

Optimalizace výroby a spotřeby tepla povede k co nejvýhodnějším cenám pro zákazníky a také ke snížení emisí. Uhlíková stopa energocentra v Ivančicích je nyní 3 131 tun CO2 ročně a po modernizaci klesne o cca 445 tun CO2 díky částečným nahrazením spalování zemního plynu efektivnějšími elektrickými technologiemi, jejichž provoz bude z části pokryt bezemisní elektřinou z fotovoltaické elektrárny.

Další úspory jsou možné například dalším navýšením dodávek zelené elektřiny. Hlubší ekologický smysl ivančického řešení podtrhuje ESCO bateriový systém o úložné kapacitě 600 kWh, který je sestaven z akumulátorů pocházejících z elektromobilů. Prodlužuje se tak životní cyklus baterií a snižuje dopad na životní prostředí.

„Vítezství v soutěži Chytrá města 2023 je důkazem, že spolu s našimi partnery jdeme směrem k šetrnější a efektivnější energetice v naší zemi. Ocenění patří celému projektovému týmu, který se na Smart Energocentru Ivančice podílí,“ shrnula ředitelka útvaru inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO Lenka Vaněk, která z rukou ministra životního prostředí Petra Hladíka ocenění převzala.