Projekt recyklace baterii získal cenu za inovace v Česku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) ocenilo podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů již od roku 2066. Jednu z cen obdržela společnost NIMETAL za projekt recyklace baterií.

Zdroj: MPO

Projekt recyklace akumulátorů

Společnost NIMETAL  se zaměřuje na likvidaci nikl-kadmiových a nikl-železných průmyslových akumulátorů a legovaných kovových odpadů s obsahem niklu, chromu, molybdenu a kobaltu v souladu se zákony. Při recyklaci akumulátorů probíhá spolupráce se společnostmi v rámci států EU i dalšími zeměmi z celého světa na základě Basilejské konvence.

V současnosti NIMETAL připravuje vznik první recyklační pece v ČR pro použité nikl-kadmiové baterie a akumulátory, čímž dojde k rozšíření poskytovaných služeb žadatele. Za tento projekt byla firma oceněna prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku 2023.

Zavedení inovované služby vede k otevření nových trhů a růstu firmy. Realizace projektu vede rovněž ke snížení spotřeby energie a snížení materiálové náročnosti a zvýšení produktivity práce

Projekt, na který získala společnost dotaci, je a priori zacílen na technologie na zpracování částí z kadmiových akumulátorů a kovových odpadů s obsahem niklu. Dochází tak k optimalizaci zpracování odpadů při zachování cenných surovin nutných pro výrobu nových akumulátorů.

Nová inovovaná pec přispívá ke snižování uhlíkové stopy, která by za normálních okolností vznikala při nové výrobě kadmia a železa, tudíž projekt přispívá k naplňování principů oběhového hospodářství. Realizace projektu zajistí společnosti dosažení všech norem v oblasti ochrany životního prostředí.

Další úspěšné projekty

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) ocenilo podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů již od roku 2006.

Projekty ročníku 2023 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V Martinickém paláci byly slavnostně předány v říjnu ceny za vítězné projekty 12 úspěšných podnikatelů.

Vítězi za rok 2023 se staly společnosti One3D v programu Aplikace, NIMETAL v programu Inovace a Univerzita Palackého v programu Služby infrastruktury. Dále pak Lakum Galma a Mironet v programu Technologie a eTruhlárna v programu Nemovitosti.

V programu Nízkouhlíkové technologie zvítězila společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV, společnost Draslovka zabodovala v rámci programu Úspory energií a společnost Dudinger v programu Obnovitelné zdroje energie. Jediným vítězem v rámci programu ICT a sdílené služby se stala společnost FSG Finaudit. V letošním ročníku zároveň byly oceněny i dvě společnosti za mimořádný společenský přínos, a to Xeno Cell Innovations a MiraclIS, obě v programu Aplikace. 

Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu roku 2023 se uskutečnilo za účasti zástupců státní správy, sociálních a hospodářských partnerů, a především významných osobností podnikatelského prostředí.

„Současná situace v Evropě i ve světě ukazuje, jak důležitá je pomoc podnikatelům. Evropské fondy nám dávají možnost tuto pomoc poskytnout a na nelehkou situaci reagovat. Vedle zavádění inovací a rozvoje digitalizace podniků je nyní nezbytné posilovat efektivní a udržitelné podnikání mimo jiné v podobě energetických úspor či rozvoje obnovitelných zdrojů energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Projekty ročníku 2023 jsou oceněny v rámci čtyř prioritních os operačního programu a byly proto hodnoceny dle hodnotících kritérií specifických pro danou oblast podpory. Napříč prioritami se však hodnotila například také kvalita přípravy projektu, průběhu realizace či závěrečného hodnocení, přínos pro region či společenský a environmentální přínos. Mezi projekty letošního ročníku oceňujeme i dva projekty speciální kategorie s mimořádným společensky prospěšným dopadem,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.