Projekt PV-SÜD: Vědci testují dálnici zastřešenou fotovoltaickými panely v praxi

Rakouský výzkumný ústav AIT ve spolupráci s německým Institutem pro solární energii Fraunhofer ISE a Forster Industrietechnik pracují v rámci projektu PV-SÜD na novém konceptu zastřešení dálnic fotovoltaickými panely. Díky tomu se má využít potenciál silniční sítě pro výrobu čisté elektřiny a také ochránit asfaltový povrch silnic proti působení povětrnostních vlivů počasí.

Zdroj: LABOR3 Architektur GmbH

Zdroj: LABOR3 Architektur GmbH

Nový koncept zastřešených silnic

Až doposud byly fotovoltaické panely instalovány u dálnic nebo na protihlukových stěnách. Několik projektů v Rakousku, Německu, Holandsku či Švýcarsku již potvrdilo v praxi, že fotovoltaika může být použita k zásobování elektřinou odpočívadel pro řidiče nebo osvětlení tunelů, nebo k nabíjení elektromobilů.

Cílem projektu PV-SÜD je vyvinout a otestovat celoplošného zastřešení velmi rušné dálnice nebo silnice pomocí fotovoltaické střechy. Tímto krokem vědci hodlají vyřešit několik problémů najednou. Prvním je omezení hluku od projíždějících aut a kamionů, druhým je výroba čisté elektřiny a třetím ochrana povrchu vozovky před nepříznivými klimatickými vlivy.

Nová studie, která bude trvat 3 roky,  bude mít za cíl ověřit, jestli je daná technologie účinná ve formě výroby elektřiny a ochrany okolí ve vztahu k pořizovací ceně celé instalace.

První část projektu se tedy zaměří na vývoj nového prototypu tzv. fotovoltaického canopy nebo-li přístřešku pro fotovoltaické silnice. To zahrnuje vývoj a výrobu vhodných solárních modulů a podpůrných konstrukcí, které splňují přísné bezpečnostní požadavky a současně nevytvářejí vedlejší účinky. 

Ve druhé fázi projektu se vědci zaměří na měření výkonnosti instalovaných solárních panelů, snížení hlukové zátěže, vliv větru a sněhu na konstrukci, možnost a náročnost údržby a bezpečnost konstrukce vzhledem k silničnímu provozu.

Obrovský potenciál

Teoretický potenciál využití fotovoltaiky na dálnicích je v  Německu obrovský. Pokud vezmeme v úvahu všech 13 000 km sítě německých dálnic, které mají průměrnou šířku cca 24 metrů, pak v případě využití FV panelů o kapacitě 180 wattů na metr čtvereční pro pokrytí dálnic by mohlo umožnit realizaci až  56 GW nových fotovoltaických elektráren v Německu. To představuje téměř stejný instalovaný výkon, kterým v současnosti disponují všechny stávající fotovoltaické elektrárny v Německu (cca 52 GW).

Podle Martina Heinricha, vedoucího týmu pro fotovoltaické produkty v německém Fraunhoferově institutu pro solární energetické systémy (ISE)  by fotovoltaické přístřešky na dálnicích mohly ročně vyrobit až 47 TWh čisté energie. Kromě výroby čisté energie by solární přístřešky mohly pozitivně přispět i  k ochraně silničního povrchu před negativním vlivem způsobeným působením sněhu, ledu či vody na asfaltové povrchy silnic.

V současnosti vědci připravují pilotní projekt solárních přístřešků na dálnici o délce 40 metrů na jihu Německa, kde budou po dobu 1 roku testovat výrobu energie a také zatížení instalace v důsledků působení vody, větru, sněhu, její stabilitu, možnosti údržby a dopady na bezpečnost provozu.

Pokud se jedná o náklady na stavbu silničního solárního přístřešku, pak se budou pohybovat na stejné úrovni jako je v to v případě instalací fotovoltaických elektráren v Německu na soukromých domech ve výši cca 300 €/m2. Toto je samozřejmě mnohem více než činí náklady na volně stojící pozemní fotovoltaické elektrárny (300 €/m2).