Projekt Green Mine: Na Mostecku vznikne obří plovoucí a akvaponická solární elektrárna s akumulací ve vodíku

Energetická skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače chystá nový projekt, který změní budoucnost Mostecka. Místo uhelného lomu  vznikne moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda. Součástí projektu inovativní fotovoltaické projekty na vodě či sklenících.

Zdroj: Wikipedia

Obří plovoucí solární elektrárna

Kompletní transformaci území Mostecka plánuje skupina Sev.en Energy v rámci  projektu Green Mine, se kterým se uchází o podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Do zásobníku projektů přihlásila žádosti za zhruba dvě a půl miliardy korun. Nositelem projektu za skupinu Sev.en Energy je společnost Sev.en Innovations.

Budoucnost regionu staví Sev.en Energy na bezemisní výrobě energie. Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s významným regulačním potenciálem. Zároveň je možné vyvedení výkonu přímo do energetické sítě ČR. 

„Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ uvádí generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc.

Další způsob bezemisní výroby energie, se kterou Sev.en Innovations počítá, je pěstování a energetické využití biomasy. Součástí projektu je také akumulace energie, bateriové úložiště a přečerpávací elektrárna.

Akvaponie s využitím solárních panelů

Projekt Green Mine se zaměřuje rovněž na agroprodukci. I v tomto odvětví dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou.

„Významnou součástí projektu Green Mine je Solar Akvaponie. Zahrnuje vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výroba energie,“ uvedl dále Petr Lenc.

Výhodou Solar Akvaponie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách vnějšího prostředí, který umožňuje při úspoře energií zkrácení produkčních cyklů, výrazné zvýšení výnosů na hektar a snižuje nároky na závlahu i celkovou údržbu.

Střešní plochy skleníků jsou osázeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí dostatek energie pro  provoz farmy. Farma o rozloze pěti hektarů podle odborných odhadů vyrobí za rok produkci odpovídající 90 ha polí a 1 000 ha rybníků.

Podle sdělení deníku Mladá Fronta DNES již funguje pracovní skupina, která přeměnu krajiny zasažené povrchovým dolováním hnědého uhlí připravuje. Na projektu se angažují vedle těžební firmy města a obce v okolí Ústecký kraj, stát zastoupený Palivovým kombinátem Ústí, architekti a vědci a akademici například z České zemědělské univerzity.

Sázka na moderní energetická řešení

Projekt Green Mine počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů pro novou generaci obyvatel. Důraz se bude klást na aplikace smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie.

Prostor v nově vznikajícím regionu, který nahradí lom ČSA po ukončení těžby, dostane také příroda. Projekt je ve spolupráci s akademickým světem připraven s maximálním respektem k přírodě. V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus.

Realizace celého projektu závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Stejně tak je projekt otevřen spolupráci i s dalšími partnery z průmyslové, akademické, ale i veřejné sféry, kteří budou chtít společně rozvíjet území o rozloze více než 45 km2.

Díky projektu Green Mine na Mostecku vznikne bezmála 1 000 nových pracovních míst. Partnery projektu jsou Palivový kombinát Ústí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, město Most, další obce a města z regionu, několik malých a středních podniků a další.