Svaz průmyslu a dopravy nesouhlasí s návrhem novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Vláda na konci dubna schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE), která nijak nesouvisí s aktuální koronavirovou krizí a ke které má zásadní výhrady řada institucí včetně Svazu průmyslu a dopravy. Vláda navíc rozhodla, že při kontrolách, zda solární elektrárny nedostávají nadměrnou podporu, sníží rozhodující ukazatel vnitřního výnosového procenta z investice na 6,3 procenta.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Sporná hodnota IRR

Svaz průmyslu a dopravy (SPD) dlouhodobě po MPO požaduje vysvětlení rozdílné přípustné návratnosti vyjádřené vnitřním výnosovým procentem (IRR) pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů energie. Dosud ale neobdržel od MPO žádnou věcnou argumentaci podporující rozdílné hodnoty. Přitom pro energii z větru nebo vody zákon počítá s IRR ve výši 7 procent, pro energii z biomasy 9,6 procenta a pro energii z bioplynu 10,6 procenta.

 

V návrhu NZPZE, který MPO předložilo do připomínkového řízení 24. 4., se počítalo s hodnotou IRR 8,4 procenta. Vláda ale nečekaně IRR snížila na svém zasedání IRR na 6,3 procenta, přičemž důvodová zpráva předložená vládě takovou informaci také neobsahuje.

 

Rovněž Legislativní rada vlády ve svém stanovisku upozornila, že je třeba podrobněji vysvětlit důvody diferencované úpravy IRR investic. Oznámení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka po schválení návrhu zákona z pondělí 27. 4. o snížení IRR pro fotovoltaické elektrárny z původně navrhovaných 8,4 procenta na 6,3 procenta, když samo MPO předložilo v pátek 24. 4. vládě návrh zákona s hodnotou 8,4 procenta, svědčí o neexistenci věcných argumentů pro stanovení IRR.

 

„Vláda v době, kdy všechny firmy pracují v nouzovém režimu, se zaměřila na opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie a schválila pro fotovoltaické elektrárny hodnotu vnitřního výnosového procenta ve výši 6,3 %, která nebyla projednána na úrovni meziresortního připomínkového řízení a ani na úrovni Legislativní rady vlády,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký. 

Netransparentní hodnocení investic

Pro Svaz průmyslu a dopravy je nepřijatelné, aby investice byly posuzovány takto netransparentním způsobem. Pro rozdílnou hodnotu IRR neexistuje žádný věcný důvod a Svaz průmyslu a dopravy různé hodnoty považuje za diskriminační.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu také v návrhu zákona nevysvětlilo, proč z budoucího systému podpory výroby elektřiny v aukcích jsou explicitně vyloučeny fotovoltaické elektrárny. Pro zvýšení konkurence je přitom žádoucí umožnit všem druhům obnovitelných zdrojů energie soutěžit v aukcích, aby výsledná cena elektřiny byla co nejvýhodnější pro spotřebitele.

 

V Německu se fotovoltaické elektrárny úspěšně uplatňují v technologicky neutrálních aukcích. Navíc, právníci legislativní rady vlády potvrzovali argument Svazu průmyslu a dopravy, že omezení vybraných technologií přímo v zákoně není právně vhodná cesta.