Proč solárníci kritizují nečekané uzavření dotací pro soláry z NZÚ Light?

Vedení Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT) informuje ve věci nečekaného uzavření příjmu žádostí dotací pro fotovoltaický ohřev vody v rámci programu NZÚ Light, ke kterému došlo dne 22. května 2024 bez předchozího upozornění ze strany SFŽP. Tato situace se opakovala již podruhé během posledních šesti měsíců.

Zdroj: Wikipedia

Zásadní komplikace

Státní fond pro životní prostředí (SFŽP) ve středu 24. května oznámil, že dočasně pozastavuje dotační program NZÚ Light, který je učen na stavební opatření vedoucí k úsporám energií a cílí na nízkopříjmové domácnosti. Důvodem pozastavení byl rekordní zájem.

Od ledna loňského roku, kdy program odstartoval, o něj zažádalo přes 79 tisíc domácností a vybralo se tak všech alokovaných 9 miliard korun z evropských fondů.

Ve svém stanovisku, které má redakce portálu www.solarninovinky.cz k dispozici, se vedení CAFT proti předem neoznámenému uzavření programu NZÚ Light rázně vymezuje.

„Uvědomujeme si, že výše zmíněné uzavření příjmu žádostí způsobilo komplikace ve vaší práci, zejména v případě smluv, které byly sjednané, ale nestihlo se jejich zadání do systému AIS SFŽP,“ uvádí CAFT ve svém prohlášení.

„Avšak náhle uzavření příjmu žádostí o dotace z tohoto programu de facto z minuty na minutu bez předchozího upozornění zásadně komplikuje práci a ekonomicky poškozuje nejen celý sektor instalačních fotovoltaických firem, ale také návazné profese,“ píše se ve stanovisku CAFT zaslané tento týden ministru Hladíkovi a vedení SFŽP.

Předem neohlášené změny či nečekané uzavření způsobují velkou nejistotu pro zájemce o tuto formu státní podpory. „Pokud by opět mělo dojít ke snížení výše dotace, bude to znamenat pro realizační firmy ztrátu na zasmluvněných zakázkách, které nemohly do systému zadat,“  zdůrazňuje ve svém vyjádření CAFT.

V této souvislosti CAFT navrhuje avizovat uzavření příjmu dotací nejméně 1 den předem, což by umožnilo zadat již zasmluvněné projekty do systému příjmu dotací AIS SFŽP. Takto by se dalo předejít nežádoucí panice na trhu.

Lepší nastavení dotací

Ve svém stanovisku ministru Hladíkovi a vedení SFŽP také CAFT upozorňuje na skutečnost, že stále nedochází k plnému využití potenciálu úspor elektrické energie při limitování využití fotovoltaických panelů pouze pro ohřev teplé vody.

„V rámci budoucích změn podmínek NZÚ Light proto CAFT navrhuje změnit nastavení FVE tak, aby domácnosti byly motivovány využívat vyrobenou solární energii nejen pro ohřev teplé vody, ale také pro pokrytí spotřeby elektřiny v domácnostech,“ navrhuje CAFT.

Pro cílovou skupinu občanů využívajících dotace z NZÚ Light by to přineslo větší úsporu při platbách za energie a současně by došlo k efektivnějšímu využití dotačních prostředků, které jsou určeny na úsporu primární neobnovitelné energie a emisí CO2.

Změna budou oznámeny již zítra

SFŽP na svém webu oznámil, že podpora v programu NZÚ Light s novými, motivačně nastavenými podmínkami bude od června 2024 opět pokračovat. Nové podmínky budou zveřejněny v nejbližší době.

Ministerstvo životního prostředí a vedení fondu SFŽP již zítra v čtvrtek 30. května na tiskové konferenci oficiální oznámí chystané změny v programu NZÚ Light. O novinkách Vás budeme brzy informovat na webu www.solarninovinky.cz