Proč se u nás letos postaví relativně málo FVE v kontextu Green Dealu?

Nedávný #greendealsummit pod záštitou deníku Hospodářské noviny byl summit na evropské úrovni s množstvím podnětných myšlenek. „Nemohu se ale zbavit pocitu, že tento summit měl být před rokem a včera již bylo potřeba ukazovat velké výsledky,“ uvedl Richard Gábor, CEO ve společnosti reWATT, který se summitu zúčastnil.

Zdroj: Město Brno

Firmy už to vědí?

Je nezpochybnitelné, že to je právě nová energetika, která je centrem zájmu Green dealu. Aktivita trhu z pohledu zájmu českých firem o problematiku energetiky je enormní.

„Firmy to už vědí také, jinak by neměly připravených více než 18 miliard korun investic jenom na střešní fotovoltaiky, které jim ušetří téměř třetinu nákladů za energie,“ dodal Gábor, jednatel společnosti reWATT ve svém komentáři na sociální síti LinkedIn.

Realita dne ale je, že i v kontextu strategické naléhavosti se nově instalované OZE, což je primárně fotovoltaika, letos budou pohybovat možná v objemu 150 MWp. Což je extrémně málo. Novela energetického zákona se soustředí na malé zdroje, ty energetickou soběstačnost nepřinesou.

Proč?

„Na to je jednoduchá odpověď. Na trhu je nespočet úzkých hrdel a reálně se pracuje na minimu. Kolik žádostí o dotaci v NPO je reálně vyhodnoceno? Proč není proces rychlejší? Proč se v rámci povolovacích procesů k jedné stavbě fotovoltaiky na stavbě, která již kolaudaci má, vyjadřuje například v Praze i přes 50 dotčených orgánů?“ komentoval Gábor.

I když je na trhu z pohledu firem zajímajících se o energetické úspory a soběstačnost enormní aktivita, panuje zde neméně velká nejistota. Firmy čekají. Ty odvážnější, které se do investování pustili co nejrychleji, čekají na získání pravomocného stavebního povolení. Ty méně odvážné, a také ty, které od svých partnerů ve fotovoltaice dostávají ne vždy přesné informace, čekají například na kladné stanovisko k jejich žádosti o dotaci.

Co s tím?

Trh má dnes omezenou realizační kapacitu. Silné EPC subjekty se na poskytnutí své kapacity připravují a dnes kapacitu mají. Také čekají na zahájení očekávaného objemu činnosti. Trh se ve velké míře posune do roku 2023, kde například u dotačního programu Národní plánu obnovy je jednou z podmínek funkční fotovoltaická elektrárna do konce listopadu 2023. Firmy musí být ujištěny, že při správně podané žádosti o dotaci, dotaci získají a je potřeba hledat cesty, jak urychlit povolovací procesy staveb fotovoltaických elektráren. Jinak se plán stihnout nedá. „Rádi pomůžeme,“ uzavřel Gábor, jednatel společnosti reWATT.