Proč přední fotovoltaický hráč vstupuje na český trh?

Německá společnost BayWa r.e., která je významným hráčem na trhu s obnovitelnou energií ve světě a lídr v inovativních řešeních jako agrivoltaika či plovoucí FVE, nedávno vstoupila na český trh, kde provedla akvizici společnosti Solid Power Distribution. Jaké plány má BayWa r.e. na českém fotovoltaickém trhu? Jaké novinky brzy společnost v Česku představí?

Na výše uvedené otázky odpovídá Jakub Fischer, jednatel společnosti BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., jež je nástupcem společnosti Solid Power Distribution s.r.o..

Zdroj: BayWa r.e.

BayWa r.e., Přední světový hráč v distribuci fotovoltaických komponentů a solárních projektů EPC, nedávno vstoupil do České republiky akvizicí spol. Solid Power Distribution. Co tato akvizice obnáší a jaké změny přináší Vašim zákazníkům?

Troufám si tvrdit, že nás koupil nejlepší možný partner. BayWa r.e. je významným hráčem na trhu s obnovitelnou energií jak v Evropě, tak po celém světě. Společnost celosvětově nainstalovala 4 GW obnovitelné energie a spravuje více než 10 GW těchto obnovitelných zdrojů. BayWa r.e. je také velmi progresivní a je průkopníkem v inovacích, jako je plovoucí fotovoltaika (Floating-PV), kde vybudovala jeden z největších projektů v Evropě, a také agrivoltaika (Agri-PV), který nejlépe využívá synergii mezi rostlinnou výrobou a instalací solárních panelů.

V oblasti distribuce je společnost BayWa r.e. také předním světovým hráčem působícím v celé Evropě, Americe, Asii a Tichomoří. Je jedním z hlavních globálních partnerů největších výrobců panelů a střídačů. Pro naše zákazníky se tedy akvizicí na jedné straně nic nezměnilo – stále poskytujeme vynikající úroveň služeb jako dříve. Instalační firmy vědí, že nás mohou kontaktovat v případě jakýchkoli potíží nebo dotazů a my se jimi budeme zabývat přímo během instalace. Na druhou stranu se ale změnilo hodně. Být členem skupiny BayWa r.e. nám umožňuje napojit se do globálního portfolia produktů za zajímavých podmínek, zlepšit dostupnost zboží napojením se na evropskou síť skladů, zvýšit konkurenceschopnost a čerpat z rozsáhlého know-how.

Velkým tématem solárního odvětví v posledních měsících byl nedostatek panelů a také jejich rostoucí cena. Jaký to má dopad na dodávky fotovoltaických komponentů spol. BayWa r.e.? Vidíte „světlo na konci tunelu“ – tj. zlepšení v roce 2022, jak někteří analytici předpovídají?

Pokud jde o naše podnikání v distribuci, stejně jako mnoho dalších jsme byli ovlivněni globálním nedostatkem materiálů a komponentů, což mělo za následek delší dodací lhůty u některých produktů. Také silná poptávka po přechodu na obnovitelné zdroje v mnoha zemích po celém světě ovlivnila jejich dostupnost. Do doby, kdy bude nabídka nižší než poptávka, bude cena zboží růst. Na druhou stranu ale, když cena např. fotovoltaických panelů vzroste příliš, tak se řada velkých projektů přestane vyplácet, investoři odloží jejich realizaci kvůli nižším výnosům a tento odbytový kanál se zastaví. To už konec konců vidíme s projekty posunutými na rok 2022. A to je situace, kam se výrobci panelů také dostat nechtějí. Dostáváme se tedy do momentu, kdy už prostor pro další zdražování příliš není.

Dalším faktorem, který ovlivňuje finální cenu, je současná situace v námořní dopravě. K dispozici je nedostatek kontejnerů, přepravních kapacit a kapacit samotných přístavů vše odbavit, což komplikuje kontinuitu celého dodavatelského řetězce. A i zde platí, že převis poptávky znamená vyšší cenu.

Nicméně, díky našim dlouholetým zkušenostem, odborným znalostem a finanční síle máme dobrou pozici na trhu. S vlastními sklady a skladovacími kapacitami po celém světě disponujeme značnými zásobami a máme velmi dobrou pozici i v těchto vyjímečných časech. Také silný vztah, který budujeme s našimi partnery – rostoucí sítí s více než 11 000 instalačními firmami – nám umožňuje sdílet zdroje a neustále rozšiřovat naše služby. V krátkodobém až střednědobém horizontu chceme zejména posílit inovace a efektivitu našeho podnikání. Prohlubování vztahů s našimi zákazníky pro nás také zůstane prioritou.

Zdroj: BayWa r.e.

Vraťme se k aktivitám BayWa r.e. Společnost získala řadu ocenění za své inovace v solární energetice – včetně jedinečného Floating-PV řešení a v poslední době ocenění od Intersolar za inovativní pěstování zemědělských plodin pod solárními panely. Co stojí za úspěchem BayWa r.e.? Jaká je jeho strategie v oblasti fotovoltaiky?

Ve společnosti BayWa r.e. inovujeme pohled na energii. Neustále se snažíme rozvíjet naše řešení, které jsou inovativnější, hledat nové přístupy, posouvat technologické hranice a přispívat k udržitelné budoucnosti.

Cíle v oblasti klimatu jsou stále ambicióznější a jak jsem již zmínil, k jejich dosažení se tempo přechodu na obnovitelné zdroje energie musí výrazně zvýšit. Proto v BayWa r.e. chceme rozšířit všechny možné aplikace pro výrobu obnovitelné energie a ve FV sektoru využít obrovský potenciál sluneční energie. Dvou funkční systémy, jako je Floating-PV nebo Agri-PV, jsou slibným řešením, které hraje důležitou roli vedle jiných aplikací, jakými jsou střešní fotovoltaika nebo carporty.

Jako evropský lídr v oblasti řešení plovoucích elektráren jsme nedávno uvedli do provozu dva Floating-PV parky v Nizozemsku. 41,1 MWp park Sellingen a 29,8 MWp park Uivermeertjes jsou nyní dva největší projekty mimo Asii. V kategorii „Vynikající projekt“ jsme byli oceněni nejvyšší cenou E AWARD za náš inovativní systém „fruitvoltaic“ v Nizozemsku, který kombinuje výrobu potravin a energie. Inovace jsou pro nás velmi důležité a podmínky pro obnovitelnou energii jsou zde obrovské. Pracujeme například také na hybridních větrných a fotovoltaických zařízeních, jakož i na průmyslových bateriových projektech a projektech zeleného vodíku.

Zdroj: BayWa r.e.

Pokud jde o naše velkoobchodní aktivity, jak již bylo zmíněno, obchodní činnost společnosti BayWa r.e. v oblasti solární distribuce zaznamenala v posledních letech pozoruhodný růst. Nedávno jsme oznámili otevření nového logistického centra ve Francii. Jedná se o čtvrté otevření takového centra v Evropě od začátku roku po otevření skladů v Lucembursku, Nizozemsku a Polsku. BayWa r.e. si tak dále upevňuje své vedoucí postavení v solárním velkoobchodu, který obsluhuje více než 11 000 instalačních a prodejních partnerů. Již mnoho let získáváme ocenění „Nejlepší dodavatel ve FV“. Každý rok se snažíme posouvat laťku služeb zákazníkům výše například prostřednictvím nových a vylepšených digitálních služeb, jako jsou naše webové obchody nebo posilování komplexního portfolia produktů. Máme opravdu silný závazek vůči spokojenosti zákazníků a vysoce kvalitním službám a jsme rádi, že tento přístup naši zákazníci oceňují.

Po úspěchu našeho montážního systému novotegra jsme v letošním roce zahájili samostatnou činnost společnosti novotegra GmbH, zaměřenou na výrobu a prodej montážních systémů prostřednictvím našeho globálního obchodu v solární distribuci.

Česká pobočka koncernu BayWa r.e.  – spol. BayWa  r.e. Solar Systems s.r.o. – prochází změnami po akvizici mateřskou společností. Můžete je vysvětlit? Jaká je vaše strategie a cíle pro český trh?

Akvizice naší společnosti nás podpořila v dalším růstu a otevřela nové možnosti. Nic se však neděje přes noc. V současné době procházíme integrací na různých úrovních a také harmonizací s BayWa r.e. infrastrukturou, od systémů ERP po jednotnou prezentaci společnosti. Naší strategií pro český trh je nadále poskytovat prvotřídní služby zákazníkům, dále zlepšovat skladové zásoby a obohacovat naše portfolio.

Jaké produktové novinky BayWa r.e. spustí nebo aktuálně spouští pro zákazníky v České republice? Budete je prezentovat ve svém stánku na Smart Energy Forum?

Spustíme celou řadu. Za všechny bych uvedl jeden příklad a tím jsou střešní konstrukce novotegra, na které jsou namontovány fotovoltaické panely. BayWa r.e. má vlastní výrobu v Německu a sama si je navrhuje a dodává. Jsou vysoce kvalitní, jednoduché a cenově dostupné. Během podzimu je přidáme do našeho portfolia a ano, i na výstavě Smart Energy Fórum jim dáme patřičný prostor.


Portál www.solarninovinky.cz tímto děkuje za rozhovor Jakubovi Fischerovi, jednateli společnosti BayWa r.e. Solar Systems s.r.o., jež je nástupcem společnosti Solid Power Distribution s.r.o..