Proč letos dynamicky roste trh akumulace energie? Zeptali jsme se předního světového experta

Stacionární trh systémů skladování energie (SSE) letos zaznamenává letos obrovský boom Čím je to způsobeno? Jaké jsou hlavní příčiny prudkého růstu trhu akumulace energie ve světě? Kdy přijde na trh nová technologie, která může způsobit „průlom“ v oboru akumulace energie?

IHS MarkitNa výše uvedené otázky odpovídá Julian Jansen, Senior Analytik ze společnosti IHS Markit, která se specializuje na analýzy a vývoj trhu akumulace energie ve světě.

Julian Jansen je jedním z odborníků, které jsme letos pozvali na mezinárodní konferenci o akumulaci energie Smart Energy Forum v Praze.

SN: Co je hlavní příčinou obrovského boomu systémů skladování energie (SSE) v Evropě z pohledu Vaší společnosti, která se specializuje na poradenské služby v oblasti fotovoltaiky a akumulace energie?

Pokud se jedná o vývoj současného trhu SSE, pak letos trh v Evropě mírně oslabil. Ve skutečnosti je tento pokles trhu SSE v Evropě způsoben v roce 2018 zejména kvůli nasycení trhu regulace frekvence na trzích jako je Německo či Velká Británie. Na druhou stranu je velmi pozitivní, že rostou nové trhy SSE v zemích jako je Česká republika, Irsko nebo Rakousko.

Pokud se jedná o hlavní faktory růstu trhu SSE, pak je to právě segment trhu regulace frekvence, který umožňuje větší využití služeb v segmentu „front-of-the-meter“ (nebo-li před elektroměrem) a také využití služeb v komerčním segmentu, kde stále více zákazníků projevuje větší zájem o služby akumulace energie za účelem snížení účtů za elektřinu pomocí Peak-Shavingu (vyhlazení odběrových špiček), nebo o maximalizaci vlastní spotřebu energie vyrobené ze solárních elektráren.

SN: V roce  2018 došlo ke zvýšení cen cen Li-Ion batterií. V posledních měsících však ceny baterii u hlavních výrobců elektromobilů jako je Volkswagen poklesly až pod magickou cenu 100 USD/kWh. Na druhou strany ceny baterií v segmentu stacionárních systémů skladování energie z OZE letos spíše stagnují.   Jakými faktory je ovlivňována cenová politika  hlavních světových výrobců baterií?

Růst cen Li-Ion baterií byl loni pouze dočasný, letos se ceny stabilizovaly. Všeobecně jsou ceny baterií ovlivněny zejména cenami vstupních materiálů, ale také i vzrůstající poptávkou, a to zejména ze strany výrobců automobilů kvůli jejich zájmu o elektromobily. Je pozitivní, že letos došlo k poklesu cen lithia.

SN: Hlavní trhy SSE v Evropě představují nyní země jako je Německo, Velká Británie a Itálie. Jak je na tom zbytek světa? Kdo je v současnosti lídrem trhu?

Největšími světovými trhy akumulace energie v současnost představují země jako je Jižní Korea a Spojené státy americké, kde velmi příznivě nastavený mix pobídek formou dotací a legislativních změn umožňuje využít služeb v oblasti akumulace energie, a to jak v segmentu „front-of-the-meter“ (před elektroměrem), tak i v segmentu „behind-the-meter“ (za elektroměrem). Naše poradenská společnost IHS Markit predikuje, že tyto trhy v současnosti představují cca 40% celkového světovéhu trhu služeb akumulace energie v segmentu stacionárních SSE, a tento trend bude pokračovat i v následujících 2 letech.

SN:  Jak ovlivní boom elektromobility budoucí rozvoj trhu SSE do roku 2022?

Boom rozvoje trhu elektrických vozidel bude mít velmi výrazný dopad na rozvoj trhu SSE, a to kvůli skutečnosti, že poptávka po bateriích pro elektromobily bude představovat výraznou část celkové poptávky v rámci světového trhu SSE. S ohledem na současný vývoj trhu elektromobility, trh baterií bude silně ovlivněn cenami elektromobilů a dalším vývojem tohoto trhu ve světě, který výrazně ovlivní ceny SSE (zejména v segmentu NMC bateriových technologií).

SN: Existují podle Vás nějaké nové bateriové technologie, které mohou v blízké době zásadním způsobem způsobit „revoluci“ v průmyslu skladování energie?

V době nejbližších 5 let nevidím na trhu akumulace energie žádnou novou bateriovou technologii, která by mohla způsobit „průlom“ ve skladování energie. Ale na druhou stranu, pevně věřím, že v dlouhodobém horizontu to bude technologický pokrok a vývoj, který zásadním způsobem ovlivní nové bateriové technologie v segmentu dlouhodobé akumulace energie.

Kdo je to Julian Jansen?

Julian Jansen pracuje jako Senior Analytik v oblasti fotovoltaických technologií ve společnosti IHS Technology Group v rámci skupiny IHS Markit. Je zodpovědný za trhy akumulace energie v Evropě/světě, a také za analýzy hlavních průmyslových trendů. Zaměřuje se na analýzy klíčových faktorů, které ovlivňují hlavní determinanty rozvoje trhu akumulace energie, a také se specializuje na analýzu obchodních modelů, jenž způsobují rozvoj využití systémů skladování energie.

Julian Jansen je jedním z odborníků, které jsme letos pozvali na mezinárodní konferenci o akumulaci energie Smart Energy Forum v Praze.