Proč je řízení spotřeby klíčové pro domácnosti vybavené střešní fotovoltaikou?

V souvislosti s energetickou transformací se často skloňuje termín „řízení spotřeby“. Ne každý si ale dokáže představit, co přesně to znamená. Řízení spotřeby je přitom klíčové pro zajištění stability přenosové soustavy a ve výsledku také klíčové pro stabilizaci cen energií.

Zdroj: Alukov

O problematice fotovoltaických elektráren a jejich řízením můžete s experty diskutovat příští týden v Praze na Smart Energy Forum.

Všem je asi jasné, že solární a větrné zdroje vyrábí elektřinu nerovnoměrně v čase. Nějakou část vyrobené energie sice můžeme uložit na později, ale v technologiích akumulace jsme stále pozadu a kapacity nejsou (a ještě nějakou dobu nebudou) dostatečné.

Proto je nutné, abychom takzvaně řídili spotřebu. V domácnostech využívajících elektřinu z FVE je to vcelku jednoduché – většinu energeticky náročných aktivit je třeba plánovat přes den, aby se vyrobená energie ihned spotřebovala. Praní a sušení prádla, mytí nádobí v myčce, přečerpávání vody v bazénu, nabíjení elektromobilu a další činnosti musí domácnosti plánovat na výrobní peaky fotovoltaik. Přebytky pak uložit například do ohřevu vody nebo do baterie a ideálně VŮBEC NIC neposílat do sítě. Jedna domácnost samozřejmě soustavu nespasí, ale pokud to tak udělá 100 tisíc domácností naráz, už to bude poznat.

Ještě důležitější je pak řízení spotřeby u energeticky náročných firem. Například sklárny mohou odebírat elektřinu ze sítě vždy, když bude její cena na spotovém trhu velmi nízká nebo dokonce záporná (což značí, že jí je aktuálně hodně). Naopak v době vysokých cen sklárny mohou přejít na vlastní elektřinu z FVE nebo baterií. Tím ušetří peníze a částečně přispějí ke stabilizaci soustavy.

V praxi to samozřejmě není tak jednoduché jako na papíře a ke kýženému výsledku vede dlouhá cesta. Proto stát musí připravit legislativu a podporu na zavádění těchto změn, aby motivoval k řízení a odkládání spotřeby. Nejsem sice moc velký fanoušek dotací, ale v tomto případě je to nezbytné – musíme firmy i domácnosti co nejvíce motivovat, aby svou spotřebu začaly více řídit podle výroby.

Autor: Ján Zápatočný,  Vice-Chairman of the Board ve společnosti E.ON Energie (zdroj: příspěvek na síti LinkedIn)

O problematice fotovoltaických elektráren a jejich řízením můžete s experty diskutovat příští týden v Praze na Smart Energy Forum.