Proč české fotovoltaické elektrárny „předčasně“ odcházejí do důchodu?

Fotovoltaickým elektrárnám postaveným v letech 2009 až 2010 hrozí předčasný důchod. Jako důvod udává studie vedená Českou zemědělskou univerzitou v Praze výrazné zkrácení očekávané životnosti. Původních 25 let byl zdá se příliš ambiciózní plán, kterého technologie nejsou schopny dosáhnout. Můžeme se spoléhat na záruky výrobců?  

Na toto téma budou diskutovat také odborníci na Smart Energy Forum. Přijďte si poslechnout názory expertů a registrujte se online ještě dnes, neboť volná místa v konferenčním sále ubývají.

Zdroj: Flir

Delaminace panelů zkracuje životnost modulů

Odborný tým akademiků pod vedením České zemědělské univerzity v Praze monitoroval přes aplikaci Solarmon-2.0 fotovoltaické elektrárny postavené v Česku v letech 2009-2010. Publikované výsledky přinesly poněkud šokující  výsledky. 

Ze zkoumaného vzorku 85 solárních elektráren dosáhlo konce životnosti po pouhých 12 letech, oproti původní 25leté záruce. Hlavní příčinou zkrácené životnosti panelů byla zejména delaminace, která hraje jednu z důležitých rolí právě v délce životnosti panelů. Delaminace se projevuje jako tzv. sendvičová struktura panelu, kdy se vlivem teploty a UV záření panel „rozlepí“. 

Mezi další příčiny, které odborníci vysledovali,  patří také špatný odhad technických možností FVE panelů v době plánování a instalace a také velká orientace na zisk s cílem snížit náklady projektů. U monitorovaných elektráren vědci odhalili například používání slabších rámů nebo špatnou montáž, kdy byly fotovoltaické články montovány na menší vzdálenost, než stanovuje norma.

I v Německu tiká časovaná bomba

U západních sousedů vědecké týmy v rámci projektu Anomalous zkoumaly životnost modulů a výsledky ukázaly, že postiženo by mohlo být přibližně 15 % německé solární kapacity, což odpovídá výkonu kolem 10 GW. Predikce uvádí, že náklady na výměnu poškozených modulů mohou dosáhnout výše až 2 miliard eur.

Z testů vyplývá, že poškození backsheetů (tzv. zadních krycích fólií) na solárních modulech se týká jak pozemních, tak střešních instalací. Již dlouho je známo, že některé „AAA“ fólie – vyrobené z třívrstvého polyamidu a hojně využívané v letech 2010 až 2013 – mohou být křehké a trhat se.

Ing. Bernhard Weinreich z HAWE ENGINEERING GMBH odhadl, že uvedených 10 GW zahrnuje 2 GW těžce poškozených panelů instalovaných v letech 2010-2012; a 6 GW instalovaných v letech 2004-2014, které jsou vybaveny jinými typy fólií a u nichž se očekává, že selžou před uplynutím 20leté životnosti. 

Kdo nese odpovědnost za nekvalitní panely?

Fotovoltaické panely se zapojují do sérií (tzv. stringy), takže je nutné, aby všechny panely v sérii byly v pořádku a bez poškození. Výkon modulů ovlivňuje nejslabší panel ve stringu, takže v případě poškození jednoho z modulů se sníží výkon celého stringu.

Čas nahrával do karet výrobcům a provozovatelům fotovoltaických systémů. Odložení výměny umožňovalo nakoupit nové panely za výhodnější cenu, protože s časem a technologickými inovacemi jejich náklady na pořízení klesají. 

V České republice byly nejstarší panely instalovány mezi lety 2000 až 2006 v rámci programu Slunce do škol. Zavedením podpory výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů došlo od roku 2006 k významnému nárůstu instalovaného výkonu.

S tím souvisí i obtížně odhadnutelné množství nekvalitních panelů, jejichž účinnost klesne o 10 % dříve než za garantovaných 10 let. Odpovědnost za tyto nekvalitní panely pak nese výrobce nebo dodavatel, který musí zajistit i jejich recyklaci. Otázkou zůstává, jestli tito výrobci a dodavatelé stále ještě působí na trhu a je reálné tuto reklamaci vymáhat.

Prevencí je pravidelná kontrola a monitoring

K poruchám a závadám u fotovoltaických systémů dochází a výrazně snižují účinnost a životnost elektrárny. Potíže s poruchami fotovoltaického systému se nejčastěji týkají fotovoltaických panelů, měniče nebo slučovače. 

Prevencí v tomto případě mohou být metody, které předchází vyřazení systému z provozu a významným škodám. Sami majitelé mohou pravidelně provádět vizuální kontrolu, během které prohlédnou střešní panely a případně odstraní prach nebo nečistoty, které brání výkonu FVE.

Další účinnou a hojně využívanou je termovizní měření. Měření termokamerou spolehlivě odhalí výrobní vady, poškození při transportu, chybnou instalaci nebo znečištění panelů.

O kvalitě fotovoltaických elektráren se bude diskutovat  na Smart Energy Forum. Přijďte si poslechnout názory expertů a registrujte se online ještě dnes.