Pro start komunitní energetiky je také nutné upravit novelu zákona o obcích

Revoluční novela energetického zákona, označovaná také jako „LEX OZE 2“, má umožnit sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit a momentálně je ve fázi připomínkování. Přinese možnost sdílet elektřinu v rámci sdružených subjektů, jejichž členy by kromě fyzických osob mohly být například malé podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané.

 

Obrázek: Patrícia Čekanová, Předsedkyně Asociace Komunitní energetiky ČR

Novela zamíří do sněmovny

Návrh LEX OZE 2 je ve fázi připomínkování a za několik týdnů bude odeslán do Poslanecké sněmovny. Představa je kupříkladu taková, že obecní úřad, který vyrábí elektřinu ze solárních panelů na své střeše, bude moci tuto energii posílat do přilehlé mateřské školy.

Obdobně i jeden soused bude moci odebírat od druhého a podobně. Tento pozměňovací návrh hodnotím jako velmi přínosný. Věřím, že pomůže na tuzemském trhu ještě více zvýšit zájem o fotovoltaiku, takže komunitní energetika úspěšně naváže na rok 2022, kdy se jí dařilo. 

Možné nedostatky

„Ráda bych ale upozornila na vznikající nedostatky, které by mohly vzrůstající zájem z řad investorů narušit. Dle advokátní kanceláře SOLID LEGAL, se kterou jsem svůj postřeh konzultovala, může nedostatečná právní úprava rozvoj přibrzdit,“ říká Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR

„Domníváme se, že revoluce sdílení veřejnoprávního majetku se soukromoprávními subjekty může být ‚zabrzděna‘ nedostatečnou právní úpravou týkající se regulace nakládání s majetkem obcí a jejich mísení s majetkem soukromých osob. Stále totiž platí, že obce mohou prodávat obecní majetek pouze za cenu tržní (tj. v místě a čase obvyklou), a prodej za cenu nižší musí řádně odůvodnit, jinak je takové jednání neplatné,“ sdělují k problematice sdílení elektrické energie v rámci energetických společenství JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M., a Mgr. Ing. Martin Števko, advokáti zaměřující se v SOLID LEGAL na energetické právo.

Podle sdělení advokátů současně platí, že čím je odchylka od tržní ceny větší, tím podrobnější musí být zdůvodnění transakce.

Vedle novely energetického zákona by tak měla být připravena i novela zákona o obcích, aby i územní samosprávné celky byly připraveny sdílet elektrickou energii ve svém vlastnictví se soukromoprávními subjekty.