Premiér Fiala: Česko bude rozvíjet obnovitelné zdroje energie v mnohem větší míře než dosud

Minulý týden premiér Petr Fiala (ODS) s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem hovořil o českém předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině roku, či o energetice. Sdělil mu, že Česká republika rozvíjet obnovitelné zdroje energie v mnohem větší míře než dosud. Stejně tak bude Česko usilovat o to, aby jádro bylo považováno za čistý zdroj.

Zdroj: Vláda ČR

Nové priority v energetice

„Považujeme za důležité, abychom mohli mít jadernou energii, jádro jako čistý podporovaný zdroj. Považujeme za důležité, aby plyn byl tím přechodným zdrojem,“ řekl Fiala v rozhovoru s Michelem.

Česko podle něj chce zároveň rozvíjet obnovitelné zdroje energie v mnohem větší míře než dosud. V programovém prohlášení Fialovy vlády se vyzdvihuje to, že prioritou je podpora rozvoje jaderné energetiky a decentralizovaných obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií.

Klíčová role fotovoltaiky

V programovém prohlášení Fialovy vlády se Green Deal považuje za příležitost pro investice do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů. Současně jde o příležitost pro rozvoj cirkulární ekonomiky a modernizace české ekonomiky s důrazem na zlepšení kvality života a životní prostředí.

Pokud se jedná o rozvoj energetiky, pak nová vláda Petra Fialy by se měla přednostně soustředit na zmiňované decentralizované obnovitelné zdroje, a zejména na fotovoltaiku. Cílem vlády je rehabilitovat fotovoltaiku v Česku a přispět k tomu, aby do roku 2025 na minimálně 100 000 tuzemských střechách vznikly nové fotovoltaické elektrárny.

Decentralizace energetiky

V neposlední řadě hodlá Fialova vláda v oblasti energetiky klást důraz na decentralizaci, kde jsme dosti pozadu za okolními státy. S ohledem na probíhající změny v energetice a klimaticko-energetické cíle EU se do konce roku 2023  vláda zavázala, že připraví aktualizace Státní energetické koncepce.

„Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku,“ uvádí se v programové prohlášení vlády. Díky tomu se vlastníkům zjednoduší instalace fotovoltaických zařízení na domech a získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.

Obce a společenství hodlá stát podpořit v jejich snahách zjednodušit administrativu ve stavebnictví. Záměrem vlády je také posílení ochrany zákazníků a posíleny nástroje státu pro výkon dohledu nad energetickým trhem.