Premiér Babiš kritizuje solární tunel. Proč přesto jeho vláda podporuje vznik největší plovoucí solární elektrárny v Evropě?

Jezero Milada, jezero Most a další jezery v oblasti hnědouhelných dolů na severu Čech se mají proměnit v jedno velké vodní dílo. S využitím plovoucích fotovoltaických panelů zde může vyrůst největší solární elektrárna na vodě o výkonu až dvou jaderných temelínských reaktorů  (2000 MW). Tuto vizi přijala Babišova vláda.

Infratech Industries


O výhodách aplikace solárních panelů na vodě budou diskutovat experti na mezinárodní konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 19. listopadu.

Smysluplné využití bývalých dolů

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce revitalizací dolů v oblasti efektivně reagovat na sucho. Díky rozsáhlému projektu by také byly významně sníženy negativní následky hornické činnosti v Ústeckém kraji. Ministerstvo již zadalo Palivovému kombinátu Ústí, aby zpracoval studii proveditelnosti s tím, že všechna jezera budou průtočná. 

Oblast má velký potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům budovaným na hladině. Pro kraj je propojení jezer prioritou pro příští programové období.

„Diskuse je o tom, zda budou zaplavena pouze tak, že vznikne sestava několika jezer, nebo vznikne ucelené vodní dílo, to znamená, že budou propojena prostřednictvím řeky Bílina, a tím pádem se vytvoří příležitost pro další energetickou výstavbu, ať už přečerpávajících elektráren nebo jiných děl,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by se propojením jezer dalo efektivně bojovat proti suchu.

Největší plovoucí fotovoltaická elektrárna v Evropě

„Jezero Milada, jezero Most a hnědoúhelný lom ČSA se propojí. Na MPO ověřují záměr na propojení všech těžebních jam tak, aby tady na Ústecku mohla vzniknout soustava propojených jezer nejen pro rekreaci, ale tvorbu zelené energie. Projekt je to velice pěkný,“ řekl premiér Andrej Babiš.

„ Na druhé straně jsme v situaci, kdy platíme desítky miliard za solární tunel tradičních zkorumpovaných politických stran, takže nejdříve musíme ověřit nákladnost takového projektu,“ uvedl premiér Babiš. 

Pokud by se jezera propojila, pak by na jejich hladině mohla vzniknout plovoucí fotovoltaická elektrárna (PFVE) o  výkonem jaderné elektrárny  ve výši  až 2 GW.  Podobné projekty se již realizují například v Číně, další PFVE v řádech desítek až stovek MW vznikají v Holandsku.

Jaké jsou výhody a možná rizika při instalací plovoucích solárních elektráren?

Výhodou PFVE je skutečnost, že stín panelů sníží teplotu vody a omezí její vypařování až o 80 procent. Panely jsou speciálně navržené tak, aby vydržely i extrémní podmínky v oblasti. Jsou například schopné odolat větru o rychlosti až 210 kilometrů v hodině. 

PFVE nezabírají ornou půdu, ale naopak příznivě omezují odpařování vody. Přirozený výpar z takové vodní hladiny je o třetinu až polovinu menší než u plochy nepokryté. Zastíněním vodní hladiny také nedochází k růstu zelených sinic, které znehodnocují kvalitu vody.

Jaké jsou náklady na servis a údržbu PFVE? Dávají do nich investice smysl? Co ukázaly první referenční projekty PFVE ve světě?

Na výše uvedené dotazy Vám odpoví na konferenci Smart Energy Forum expert Szymon Witoszek ze společnosti Huawei Solar Solutions, která se zabývá projektování a dodávkami komponentů pro PFVE.