Přehled TOP výrobců solárních panelů v roce 2020 dle expertů Bloomberg a PVTECH

Přední analytická společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vydává každý kvartál pravidelnou statistiku největších a nejstabilnějších výrobců fotovoltaických panelů, kteří jsou také označování jako „Tier 1“ nebo-li výrobci první kategorie. Jak vypadá jejich aktuální seznam?

Proč vsadit na výrobce panelů v kategorii Tier 1?

Podle metodologie BNEF jsou „Tier 1“ nejstabilnější společnosti ze sektoru výroby solárních panelů. Jejich aktuální abecední seznam s uvedením roční výrobní kapacity v MW/rok zachycuje výše uvedený obrázek, který publikoval na svém LinkedIn profilu Michael Shi, Sales Mager ze společnosti VSUN.

Jednotlivé značky v tomto seznamu Tier 1 jsou označeny ze strany BNEF jako „velmi bonitní“ z pohledu bankovatelnosti. Analytici BNEF monitorují velké solární projekty po celém světě, které získaly bankovní financování a také produkty, které se na těchto projektech používají. Pokud se panely na těchto bankami schváleními projekty pravidelně používají, pak jejich výrobci získávají status Tier-1.

Podle kritérií BNEF se panel kategorie Tier-1 dostane na tento prestižní seznam pouze za předpokladu, že daný výrobce disponují vlastním výrobním zázemím a své panely poskytl nejméně na 6 různých projektech, které získaly bankovní financování „bez postihu“od šesti různých bank během posledních dvou letů. Právě kritérium „bez postihu“ je velmi důležité, jelikož znamená, že banky zcela přebírají riziko za vady modulů.

Tyto projekty musí mít instalovaný výkon větší než 1,5 MW. Dále místo, výkon, developer, banka, výrobce modulů musí spadat do kategorie, kde jsou veřejně přístupné informace – obvykle jsou to společnosti kótované na burze. Z kategorie Tier 1  je vyloučena jakákoliv značka, která má finanční problémy, jako je bankrot, ochrana proti insolvenci nebo selhání při platbě dluhopisů. Společnost BNEF nezveřejňuje seznam výrobců 2. a 3. třídy.

Žebříček Tier 1 od BNEF zachycuje pouze výrobce jako celek, a ne jednotlivé výrobní značky. Dále Tier 1 také nesleduje nejlépe fungující panely na trhu.  Více informací o metodologii hodnocení výrobců panelů od BNEF naleznete v tomto dokumentu.

Top 50 předních výrobců panelů dle agentury PVTECH

Hodnocení finanční stability 50 TOP výrobců panelů zachycuje i agentura PVTECH z Velké Británie, která na rozdíl od americké agentury BNEF, zkoumá nejen finanční postavení firem, ale také jejich úroveň technologie výroby. Aktuální postavení 50 předních výrobců panelů dle metodiky PVTECH zachycuje obrázek níže.

Podle žebříčku PVTECH jsou jednotliví výrobci rozděleni do 7 kategorii: AAA, AA, A (prémiová kvalita), BBB, BB, B (druhá kvalita) , CCC a CC&C (spekulativní kategorie). Metodiku rozdělení jednotlivých výrobců dle PVTECH popisuje tento článek.