V Praze vyrostla další obří solární elektrárna s využitím špičkových technologií

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA (PRAKAB), která již přes 100 let patří k tradičním výrobcům nejrůznějších typů kabelů, oznamujil zahájení provozu vlastní fotovoltaické elektrárny. Svým výkonem 1 MW se řadí k největším fotovoltaickým elektrárnám v Praze.

Zdroj: PRAKAB

Smysluplný krok

Propojení kabelové výroby a fotovoltaiky bylo logickým krokem, protože i v tomto segmentu nacházejí produkty firmy uplatnění.

„K fotovoltaickým elektrárnám dodáváme kabely, proto máme k této technologii velmi blízký vztah. Pokud naše vlastní produkty nacházejí uplatnění v tomto segmentu, tak bychom i my sami měli být příkladem jeho rozvoje. Naše rozhodnutí investovat do fotovoltaického projektu bylo usnadněno i tím, že výstavba nové haly již zahrnovala plány pro fotovoltaické systémy. To znamená, že střecha haly byla dostatečně pevná pro solární panely a elektrické vedení bylo předem modifikováno tak, aby bylo kompatibilní s fotovoltaickou instalací,“ vysvětluje Tomáš Zieschang, jednatel společnosti.

Nová fotovoltaická elektrárna PRAKAB nevyužívá žádné úložiště energie. Spotřebovává téměř veškerý vyrobený výkon této elektrárny, takže skladování energie není nutné.

Špičkové technologie

V místě, kde je továrna připojená k veřejné elektrické síti PRE, je připojena i elektrárna, přičemž veškerá energie, která odteče do elektrické sítě, je zpětně ze sítě odebrána zadarmo. Elektrárna má plochu přibližně 17,5 tisíce metrů čtverečních a její výkon činí 1 MW. Jedná se o moderní elektrárnu, která využívá spičkové panely Maxeon/SunPower vyrobené v Malajsii, ale stojí za ní americký produkt.

Solární panely na střeše jsou instalovány na hliníkovo-plastových konstrukcích, které připomínají stavebnici LEGO. Tyto konstrukce nesou betonové dlaždice, na kterých jsou panely umístěny do tvaru stříšek.

Panely jsou průhledné a mají na sobě speciální vrstvu, která umožňuje samočištění, když fouká vítr nebo prší. Jedná se v podstatě o bezúdržbový systém. Projekt samozřejmě splňuje všechny bezpečnostní předpisy včetně požárních a jeho hlavním benefitem je úspora energie a její výroba bezemisní cestou.

Další rozšíření elektrárny

„Jako výrobce kabelů jsme plně závislí na elektrické energii a naše výrobní procesy jsou zcela elektrické. Nemáme žádné plynové pece nebo kotle, v našem provozu využíváme výhradně elektrickou energii. Proto má pro nás smysl využít každou kilowatthodinu elektřiny, kterou naše elektrárna produkuje, a okamžitě ji využít v našem výrobním procesu,“ doplňuje Zieschang.

Do budoucna PRAKAB plánuje rozšířit naše fotovoltaické kapacity o další elektrárny umístěné na starších budovách. Jedná se o stavby z období osmdesátých a devadesátých let, a proto musí společnost pečlivě zohlednit jejich statickou stabilitu.

“Instalace solárních elektráren na těchto starších objektech může být technicky náročnější, ale jsme připraveni tuto výzvu přijmout a najít řešení. Tímto krokem bychom mohli získat další až 2 MW výkonu, což je kapacita, kterou věříme, že dokážeme v našem provozu úspěšně využít,“ uzavírá Zieschang.