Právní expert: Kontroly výroben přechází kompletně na Státní energetickou inspekci

Do konce roku 2021 prováděl u výrobců kontroly dodržování zákona o podporovaných zdrojích Energetický regulační úřad (ERÚ). Jednalo se například o kontroly správnosti měření vyrobené elektřiny, na kterou je uplatňována podpora nebo použitých kategorií biomasy. Všechny tyto kontroly nově přecházejí na Státní energetickou inspekci.

Změna legislativy

ERÚ již nebude od 1. 1. 2022 zahajovat žádné nové kontroly a nebude ani ukládat pokuty v případě zjištění porušení zákona. Všechny tyto kompetence přecházejí na Státní energetickou inspekci, která bude rovněž rozhodovat o vracení neoprávněně vyplacené podpory podle § 51 zákona. I v něm došlo ke změnám ve formulaci kompetence kontrolního orgánu.

Nově postačuje k rozhodnutí o vrácení vyplacené podpory až deset let zpětně, pokud inspekce usoudí a prokáže, že výrobce čerpal podporu v nesprávné výši. To je velice obecná formulace až praxe ukáže, jakými skutkovými zjištěními ji inspekce naplní.

Zákon v přechodných ustanoveních říká, že kontroly i sankční řízení zahájené Energetickým regulačním úřadem před 1. 1. 2022 úřad také dokončí. Inspekce tedy „nepřebírá“ již zahájená kontrolní nebo sankční řízení.

Autor: Pavel Doucha, partner, Doucha Šikola Advokáti s.r.o.