Praha sází na střešní fotovoltaiku k výrobě vlastní elektrické energie

Hlavní město Praha v rámci pilotního projektu nechá na střechách vybraných budov ve svém majetku instalovat fotovoltaické elektrárny.Dva bytové domy na Černém Mostě dostanou vlastní výrobnu elektrické energie. Hlavní město tím chce přispívat k ochraně životního prostředí, zároveň ušetří odběratelé z řad místních obyvatel.

 
Zdroj: FlexiPowerGroup

Zdroj: FlexiPowerGroup

První pilotní projekt

„Tento pilotní projekt by měl přispět k naplňování klimatického závazku a identifikovat jednotlivá opatření, která mají potenciál snižovat uhlíkovou stopu města.  Jde o projekt tzv. lokální distribuční soustavy v místě energetické spotřeby, kdy se na střechy jednotlivých objektů nainstalují fotovoltaické elektrárny, a vyrobená elektřina se distribuuje a spotřebovává přímo v místě výroby,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o bytové domy, je zde zajištěn dostatečný počet odběratelů i při plném potenciálním výkonu elektrárny. Vyrábí a spotřebovává se tak zelená elektřina rovnou na jednom místě. Kromě toho že šetříme životní prostředí, šetříme i v peněženkách odběratelů, protože za tuto elektřinu nebude nutno platit poplatek za distribuci,“ dodává Chabr.

Magistrát pro tento záměr vytipoval dva bytové domy ve svém majetku, které se nacházejí v Bobkově ulici na Černém Mostě. Na každém z nich nechá nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu o jednotkovém výkonu zhruba 10 kWp.

Kromě toho v bytech, které o účast v projektu projeví zájem, bude umístěn inteligentní elektroměr. Nájemci zároveň uzavřou s dosavadním dodavatelem novou smlouvu o dodávce zbývající elektřiny, kterou už nepokryje místní výrobna.

Inspirace ze zahraničí

Pilotní projekt se uskuteční příští rok. Náklady na jeho realizaci formou veřejné zakázky zahrnující přípravu projektové dokumentace, provedení instalace fotovoltaických systémů, průběžný monitoring a následně i vyhodnocení se odhadují na 1,9 až 3,5 milionu korun bez DPH a bude je hradit magistrát. Na celém záměru se podílí i společnost PREdistribuce, která na své náklady zajistí výměnu stávajících elektroměrů.

Podobným způsobem už využívá zelenou elektřinu řada bytových domů v Rakousku, Německu či Francii. V rámci postupně se rodící vize nízkouhlíkového města tak nyní plánuje provést první test i Praha. Pokud se osvědčí, mohl by se tento model rozšířit také na další bytové domy v majetku hlavního města.

„Inspirujeme se v zahraničí, skvěle to funguje například v Berlíně. Vzniká tak v daném místě čistá energie, která neprodukuje zbytečné emise CO2. Zahraniční příklady ukazují, že to funguje podobně jako například u lokálních farmářských produktů. Lidé jsou ochotni platit za produkt, v tomto případě čistou energii, pokud vědí, odkud pochází,” doplňuje náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.